.
   โรงเรียนบ้านหลุก
   โรงเรียนวัดนาแก้ว
   โรงเรียนทองทิพย์วิทยา
   โรงเรียนชุมชน บ้านท่าแหน
 
 

 

โรงเรียนชุมชน บ้านท่าแหน

ท่าแหนเป็นชื่อชุมชนเล็กๆ ในอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง ผู้คนส่วนมากเมื่อพบชื่อครั้งแรกมักจะอ่านแบบอักษรนำว่า ท่าแหน ซึ่งหมายถึง พืชน้ำที่เรียกรวมกันว่า จอกแหน แต่ความจริงแล้ว ต้องอ่านแบบตัวสะกด เหมือนคำว่าหวงแหน ซึ่ง แหน เป็นชื่อไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ไม่ใช่พืชน้ำ แต่ต้นแหนสามารถขึ้นอยู่ที่ริมแม่น้ำ

บทความต่างๆ

การศึกษา
การศึกษาเป็นพื้นฐานขอฃการดำรงชีวิตหรือเราอาจจะเรียกได้ว่า การศึกษาคือชีวิต
 

นิรันดิ์ กันทา - 21 ม.ค. 2543

ลำปางน่าเที่ยว
แนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด ลำปาง ( lampang )
 

เอกพล วงศ์กันทา - 21 ม.ค. 2543

ลำปางย้อนยุค
รถม้าลำปางเกิดขึ้นเมื่อใด
 

อิทธิพล หม่องเปี้ย - 21 ม.ค. 2543

แนะนำร.รท่าแหน
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สปอ.แม่ทะ สปจ.ลำปาง มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล ถึงชั้นป.6
 

สมหมาย ทามณีวรรณ - 21 ม.ค. 2543

ลำน้ำจาง สายใยแห่งชีวิต
ลำน้ำจางคือลำน้ำที่สำคัญสายหนึ่งของจังหวัดลำปาง ให้ประโยชน์ทั้งในด้านการอุปโภค บริโภค เหมือนเส้นเลือดทีหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านที่ไหลผ่าน
 

พัชณีย์ วงค์ฟู - 21 ม.ค. 2543

ขี่ชอปเปอร์ที่แม่ทะ
แม่ทะมีอาชีพทำรถชอปเปอร์โดยใช้เศษวัสดุเศษไม้และเถาวัลย์ โดยให้ของฝากจาก อ.แม่ทะ และให้ความภาคภูมิใจทั้งผู้ให้ และผู้รับ
 

รัตติกาล คำเขื่อน - 21 ม.ค. 2543