ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำ

โดย รุ่งรัตน์ นภาคณาพร  - 13 ส.ค. 2542
      ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำ ตั้งอยู่ที่อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นโครงการ    ในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2527 มีกิจกรรมหลักๆ 3 กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรมปลูกป่าและป้องกันรักษาป่าในพื้นที่รับผิดชอบ

กิจกรรมปลูกป่าและป้องกันรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มีการเพาะกล้าไม้ การปลูกป่า    การอนุรักษ์พันธุ์ไม้    การป้องกันไฟป่า
การลาดตระเวนป้องกันผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า รักษาพันธุ์สัตว์ป่า

๒. กิจกรรมด้านการเกษตรกรรม
 
มีแปลงสาธิตการเกษตร จะมีการเพาะปลูกพวกส้ม ผัก แปลงสาธิตการเกษตร ให้ราษฎรนำไปดูตัวอย่าง
แล้วแจกพันธุ์ข้าว ผัก ไก่ หมู ให้ชาวบ้านไปเลี้ยงเป็นการเสริมรายได้

  ๓. กิจกรรมด้านศิลปะ หัตถกรรม
  
มีการทอผ้าฝ้าย ผ้าไหม การทำเซรามิค เครื่องปั้นดินเผา แกะสลัก ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้
จะนำมาจำหน่ายในราคาถูกเป็นรายได้เสริมให้กับชาวบ้านส่วนหนึ่งด้วย
และส่วนหนึ่งจะนำไปจำหน่ายที่สวนจิตรลดาหรือส่งไปขายต่างประเทศ

     ขอขอบคุณ ศูนย์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง และพ.ต.สนิท อิ่นคำมา จากศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ
ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210 โทร. (054) 229-129 ที่ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมครั้งนี้

"สวัสดีค่ะ พบกันใหม่โอกาสหน้า"