แจ้ซ้อน....อุทยานแห่งน้ำตก น้ำพุร้อน

โดย สุรวุฒิ ชมภูผล  - 13 ส.ค. 2542


แจ้ซ้อน...อุทยานน้ำตก น้ำพุร้อน


     ลำปางเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่มาก และอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนก็เป็นอุทยานหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดลำปาง ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมหลายอำเภอ เช่น อ.เมืองปาน อ.เมือง อ.แจ้ห่ม และ อ.วังเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ ไร่ อุทยานแห่งนี้มีความสวยงามที่สุดในจังหวัดและอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทยก็ว่าได้ เพราะในอุทยานแห่งนี้จะประกอบด้วยบรรยากาศที่สดชื่นสวยงามของแมกไม้นานาพันธุ์ พร้อมทั้งมีบ่อน้ำพุร้อนที่น้ำแร่มีคุณภาพและน้ำตกที่สวยงามบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของป่าไม้ในบริเวณนี้
     ดังที่กล่าวมาแล้วว่าอุทยานแจ้ซ้อนมีจุดเด่นอยู่ที่ บริเวณบ่อน้ำพุร้อนและน้ำตก ทางกรมป่าไม้จึงจัดบริเวณนี้เป็นที่สำนักงานทำการอุทยานแห่งชาติและสถานที่พักผ่อน


แจ้ซ้อนจุดที่น่าสนใจ


บริเวณบ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนที่สวยงาม

     ๑.บ่อน้ำพุร้อน เป็นบริเวณที่มีน้ำพุร้อนและมีกลิ่นกำมะถันผุดออกมาที่มีสภาพการเกิดทางธรณีวิทยาเป็นแอ่งถึง ๙ แอ่ง จึงเกิดเป็นแหล่งน้ำกว้าง ไหลออกมาเป็นลำธารเล็ก ภายในแอ่งน้ำร้อนน้ำแร่มีโขดหินน้อยใหญ่กระจัดกระจายไปทั่วดูสวยงาม อุณภูมิเฉลี่ยของน้ำพุร้อนประมาณ ๗๓ องศาเซลเซียส


บ่อน้ำร้อนที่นักท่องเที่ยวนิยมนำไข่ไปแช่จะมีอุณหภูมิถึง ๘๒ องศาเซลเซียส

นักท่องเที่ยวนิยมนำไข่ไก่และไข่นกกระทามาแช่ สำหรับไข่ไก่แช่นานประมาณ ๑๗ นาที ไข่จะมีลักษณะไข่แดงสุก ไข่ขาวไม่แข็ง จะเหมือนอย่างมะพร้าวอ่อนหรือไข่เต่า เมื่อนำมาปรุงเป็นยำไข่แช่น้ำแร่ จะอร่อยยิ่งนัก


ลักษณะของไข่แช่ ๑๗ นาที ลำธารที่น้ำร้อนกับน้ำเย็นบรรจบกัน

สำหรับธารน้ำร้อนน้ำแร่ ก็จะไหลไปบรรจบธารน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกที่อยู่บริเวณใกล้กัน ทำให้เกิดธารน้ำอุ่น ทางอุทยานฯ จึงสร้างห้องอาบแบบมีอ่างแช่น้ำแร่จำนวน ๑๑ ห้อง ต่อท่อน้ำแร่โดยตรง อุณหภูมิของน้ำแร่ในห้องแช่ก็ประมาณ ๓๙ - ๔๒ องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะแก่การแช่เป็นอย่างยิ่ง และการอาบน้ำแร่เป็นการบำบัดความเมื่อยล้าของร่างกาย และทำให้โลหิตไหลเวียนได้ดีมุมที่สวยของน้ำตกในอุทยาน

     ๒.น้ำตก อุทยานนี้มีน้ำตกที่สวยงามหลายที่ ซึ่งบริเวณที่มีน้ำตกจะอยู่ห่างจากบ่อน้ำร้อนเพียงประมาณ ๑- ๗ กิโลเมตร มีเส้นทางเดินที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาติสวยงามตลอดทาง น้ำตกในอุทยานมีดังนี้


น้ำตกแจ้ซ้อนที่งดงาม

         ๒๑ น้ำตกแจ้ซ้อน เป็นน้ำตกที่ใกล้กับบ่อน้ำพุร้อนที่สุด คือมีทางเดินเท้าและทางรถยนต์ถึงน้ำตกประมาณ ๑ กิโลเมตร น้ำตกแจ้ซ้อนเป็นน้ำตกที่เกิดจากลำน้ำแม่มอญ มีน้ำไหลตลอดปี มีแอ่งน้ำรองรับตลอดสาย ไหลตกลงมาเป็นชั้นๆ ทั้งหมด ๖ ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไปยากที่จะกล่าวถึง

         ๒.๒ น้ำตกแม่มอญ เป็นน้ำตกอยู่ห่างที่ทำการอุทยานประมาณ ๕ กิโลเมตร มีน้ำตกที่ไหลอย่างรุนแรงจากชะง่อนผาสูงลงสู่หุบเหวเบื้องล่าง การตกของน้ำจะตกลงมาเป็นชั้นๆ บางครั้งละอองของน้ำตกจะก่อให้เกิดสายรุ้งสวยงามแปลกตา

         ๒.๓ น้ำตกแม่ขุน อยู่ใกล้กับน้ำตกแม่มอญ มีลักษณะเป็นน้ำตกสายยาวเล็กสูงประมาณ ๑๐๐ เมตร ไหลลงมาบรรจบกับน้ำตกแม่มอญ

         ๒.๔ น้ำตกแม่เปียก เป็นน้ำตกที่สวยงามตกเป็นบริเวณกว้าง อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ ๓ กิโลเมตรโดยทางเดินป่า มี ๓ ชั้น สูงประมาณ ๑๐๐ เมตร และยังมีความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์


วิวริมถนนทางผ่านไปอุทยานแจ้ซ้อน

เส้นทางเดินทางสู่....อุทยานแจ้ซ้อน.

     อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน มีถนนลาดยางตลอดสามารถเดินทางโดยทางรถยนต์ได้ทุกฤดูกาลและตลอดเส้นทางจะมีวิวที่สวยงามตลอดทาง โดยใช้เส้นทางหมายเลข ๑๑๕๗ สายลำปาง-ห้วยเป้ง- เมืองปาน ประมาณ ๕๕ กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าเส้น ๑๒๘๗ สายเมืองปาน - แจ้งห่อ ประมาณ ๒ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าเส้น ๑๒๘๗ ข่วงกอม - ปางแฟน ประมาณ ๑๑ กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยาน รวมเป็นระยะทาง ๖๘ กิโลเมตร

การให้บริการของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

     อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและบ้านพัก หรือที่สัมนา สามารถรับรองนักท่องเที่ยวได้ถึง ๒๐๐ คน/คืน โดยติดต่อที่ทำการอุทยานแห่งชาติแจ้งซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ๕๒๒๔๐ โทร (๐๕๔) ๒๒๙-๐๐๐

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เชิญกด


เชิญเที่ยวศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำ เชิญกด


เชิญเที่ยวศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เชิญกด


เชิญเที่ยวชมศิลปวัดพม่า เชิญกด00000.......แจ้ซ้อน...อุทยานน้ำตก น้ำพุร้อน ยินดีต้อนฮับเจ้า........00000