ของกินลำปาง

โดย ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล  - 13 ส.ค. 2542


ของกินลำปาง

แม้ว่าปัจจุบันลำปางจะมีสิ่งที่เรียกว่าทันสมัยหลายอย่าง แต่ลำปางก็ยังคงรักษาสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมเช่น
ประเพณีต่างๆ การแต่งกาย และอาหารการกิน จากการไปเที่ยวตลาดหัวขัว(บริเวณเชิงสพานรัษฏา)

พบว่ายังมีของกินพื้นเมืองของลำปางอยู่หลากหลาย ซึ่งจะใช้ผักพี้นบ้านมาทำอาหารโดยผสมกับเครื่องปรุงต่าง ๆ
พริกที่ใช้แกงต่าง ๆ จะใช้พริกสดกับพริกแห้ง(พริกสดจะหมายถึงพริกชี้ฟ้าสด หรือพริกหนุ่ม)

อาหารบางชนิดจะได้รับอิทธิพลมาจากเพือนบ้านอย่างพม่า จีนฮ่อ เช่น แกงฮังเล ขนมจีนน้ำเงี้ยว เป็นต้น

ข้าวที่ใช้กินจะเป็นข้าวกเหนียว โดยจะแช่ตอนกลางคืนก่อนนอน แล้วนำมานึ่งในตอนเช้า อาหารมื้อเช้ามักจะเป็น
อาหารที่ทำกินมื้อเย็นและแงไว้ รสจะออกไปทางเค็มกับเผ็ด แต่ไม่เผ็ดจัด ไม่นิยมรสหวาน อาจจัดหมวดหมู่ได้ดังนี้


1.น้ำพริก เช่นน้ำพริกอ่อง น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกน้ำผัก น้ำพริกกบ น้ำพริกตาแดง และ น้ำพริกแคบหมู เป็นต้น


2.แกง-ต้ม เช่น แกงแคไก่ แกงโฮะ แกงหยวกกล้วยกับไก่ ผักจอ แกงขนุนอ่อน และแกงหน่อไม้


3.ยำ-ตำ-ซ่า-ลาบ เช่น ยำมะเขือเปราะ ยำหน่อไม้ไร่ ตำขนุน ซ่าผักกาดน้อย และลาบปลาดุก


4. แอบ(งบ)-แหนบ-ห่อหมก เช่น แอบปลา แอบหมู และห่อนึ่งไก่ (ห่อหมกไก่)


5.ปิ้ง-ย่าง-ผัด เช่น ปลาช่อน ย่างขมิ้น จิ้นปิ้ง (หมูปิ้ง) ไข่ผัดกับจิ้นส้ม(แหนม)และผัดหน่อไม้ เป็นต้นนอกเหนือจากของกินดังกล่าวยังมีของกินอื่นๆ เช่นหมูยอ ใส้อั่ว ข้าวหลามแคบหมูเป็นต้น


อย่าลืมก่อนออกจากลำปางชื้อของกินลำปางเป็นของฝาก มีมากมายให้เลือก