ของดีเมืองลำปาง

โดย ศิริพร รุ่งเรือง  - 12 พ.ย. 2548


ของดีเมืองลำปาง
ใครผ่านทางต้องซื้อหา
เป็นของฝากหลากสินค้า
เพื่อรักษาหัตถศิลป์ถิ่นลำปาง


      จังหวัดลำปางตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านเกษตรกรรม โดยการปลูกข้าวเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นข้าพันธุ์ดีมีคุณภาพ ใช้บริโภคและส่งขาย เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ด้วยเหตุนี้ได้มีกลุ่มแม่บ้านได้คิดผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปอาหารจากข้าวมาทำเป็นอาหารหลากหลายรูปแบบ และได้มีการพัฒนาให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปจากข้าวที่ขึ้นชื่อและเป็นที่ยอมรับคือ ข้าวแต๋น ซึ่งมีรสชาติอร่อยถูกปาก คลุกเคล้าด้วยน้ำตาลและน้ำแตงโม มีกลิ่นหอม หวาน ข้าวแต๋นจะมีการดัดแปลงรูปแบบแตกต่างกัน เช่น ทำเป็นรูปทรงกลม รูปหัวใจ ทำให้สะดุดตา ชวนรับประทาน และมีการบรรจุหีบห่อที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานโดยผ่านวิธีการผลิตที่สะอาดและถูกหลักอนามัย
      ชาวลำปางยินดีที่จะให้ท่านได้ลิ้มลองของอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการ และที่สำคัญราคาถูก สะดวกต่อการพกพาและการให้เป็นของฝากแก่บุคคลที่ท่านรัก
ข้าวแต๋นรสชาติอร่อย ถูกปากถูกใจ


      นอกจากข้าวแต๋นที่เลื่องชื่อลือนามของจังหวัดลำปางแล้ว จังหวัดลำปางก็เป็นแหล่งแร่ดินขาวที่ดีกระจายอยู่กันในหลายอำเภอ เช่นที่อำเภอแม่ทะ อำเภอสบปราบ อำเภอแจ้ห่ม เป็นต้น แร่ดินขาวมีลักษณะพิเศษสามารถนำมาเผาไฟและมีความแข็งแรง ทนทานมาก เหมาะสำหรับการนำมาใช้ในการทำเซรามิก ซึ่งนับว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักคู่เมืองลำปาง โดยการนำมาทำผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นรูปแบบต่าง ๆ
      นอกจากแร่ดินขาวแล้วยังมีแร่บอลเคลย์ ซึ่งเป็นแร่ดินชนิดหนึ่งที่มีความเหนียวสูง นำมาผสมกับดินขาว เหมาะในการทำเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งมีแหล่งผลิตที่อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแม่ทะ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้น และเซรามิกที่มีคุณภาพจะมีเนื้อสีขาว มีความแกร่ง มีรูปแบบที่สวยงาม ผลิตภัณฑ์ เช่นแจกันดอกไม้ กระถางดอกไม้ สัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งสามารถนำมาตกแต่งบ้านและสวนให้ดูน่าอยู่ยิ่งขึ้น
เซรามิกรูปสัตว์ต่าง ๆ

การนำเซรามิกมาตกแต่งบ้านและสวนเพิ่มความสวยงาม


ของกินและของกำนัล
      ของกินที่ขึ้นชื่อของเมืองลำปาง นอกจากข้าวแต๋นแล้ว ก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีรสชาติอร่อย ถูกหลักอนามัย ราคาย่อมเยา เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเนื้อหมู ได้แก่ หมูย แหนม หมูฝอย ไส้อั่ว แคบหมู เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่น ๆ เช่น ถั่วสมุนไพร ข้าวตังหน้าหมูหยอง ข้าวเม่าทรงเครื่อง น้ำสมุนไพร ซึ่งอาหารเหล่านี้ถ้าได้ลองลิ่มชิมรสแล้วก็จะติดใจ ถ้าซื้อไปเป็นของฝาก ของกำนัล ก็จะถูกปากถูกใจผู้รับเป็นอย่างยิ่ง

ของกินและของฝากมากมาย เช่น หมูยอ แหนม เป็นต้นนอกจากผลิตภัณฑ์ที่จะนำเป็นของฝากของกำนัล ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็ยังมีงาแกะสลักที่มีชื่อเสียง เป็นงานหัตถศิลป์ที่แกะสลักเป็นรูปแบบต่าง ๆ และการนำหวายมาดัดแปลงผสมผสานกับงานแกะสลักไม้ได้อย่างกลมกลืน จึงมีผลิตภัณฑ์หลายแบบที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เพราะผลิตภัณฑ์มีความประณีต คงทน สวยงาม มีรูปแบบที่หลากหลาย เช่นผลิตภัณฑ์แกะสลักจากหมู่บ้านบ้านหลุก อำเภอแม่ทะ เป็นแหล่งผลิตงานแกะสลักและงานสานที่มีชื่อเสียง ซึ่งทำให้งานหัตถศิลป์มีคุณค่ามากขึ้น และเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปตราบเท่าทุกวันนี้
      ท้ายนี้จึงขอเชิญชวนให้ทุก ๆ ท่าน ได้มาเยือนจังหวัดลำปาง สัมผัสกับของดีเมืองลำปางแล้วท่านจะไม่ผิดหวัง
      ผลิตภัณฑ์งานหัตถศิลป์