รักษ์สุขภาพ

โดย นางไข่แก้ว จันทพัวศิริศิลป์  - 25 ม.ค. 2550


อยากสุขภาพดี แต่ขี้เกียจ ในความหวังเราอยากใหมีสุขภาพดี แต่ในความเป็นจริงมีเพียงบางคนเท่านั้นสีสุขภาพดีเป็นรางวัลชีวิต อะไรคือเหตุผลที่ทำให้คนเรามีสุขภาพดี - ไม่ดี แตกต่างกัน
ข้อที่หนึ่ง นั้นยกให้เป็นเรื่องของฟ้าลิขิตหรือพระเจ้ากำหนด จริง ๆ นะคะไม่ได้เขียนเล่น ๆ เพราะเคยอ่านเจอเรื่องราวทำนองนี้มาแล้ว เช่นบางคนดูแลสุขภาพตัวเองดีตลอดชีวิต พฤติกรรมการใช้ชีวิตทุกอย่างต้องถูกต้องอารมณ์จิตใจก็สงบเย็นจากการฝึกสมาธิ แต่ก็ยังประสบปัญหาสุขภาพร้ายแรงอีก ในด้านศาสนาคริสต์และอิสลามเรียกสิ่งนี้ว่า "การทดสอบจากพระเจ้า" (แม้อาจจะต้องทนทุกข์ในโลกนี้ แต่ถ้าผ่านการทดสอบนี้ไปได้ ในโลกหน้าคุณก็จะสุขนิรันดร์)
เหตุผลข้อที่สอง คือ การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพ เช่น ขาดข้อมูลว่าต้องดูแลตัวเองแบบไหนดี ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในอดีต แต่ในปัจจุบันสื่อสารมวลชนทันสมัย ข่าวสารด้านสุขภาพแพร่หลาย แต่ไม่สนใจตัวเอง
เหตุผลข้อสุดท้าย คือการลงมือทำ ไม่เหมือนกับข้อสองนะคะ ข้อนั้นขาดข้อมูล ไม่รู้ - ไม่เข้าใจ แต่ข้อนี้คือ รู้แล้ว เข้าใจแล้ว แต่ไม่ทำ หรือทำแล้ว แต่ทำนิด ๆ หน่อย ๆ ครึ่ง ๆ กลาง ๆ จะใช้คำว่า ขี้เกียจ น่าจะตรงที่สุด
หากคำว่าไม่มีเวลา กลายเป็นเหตุสำคัญที่สุด เชื่อเถอะค่ะว่า ต่อให้เราอยากมีสุขภาพดีแค่ไหน ความฝันก็ไม่มีทางเป็นจริงได้ ลงมือสะสมสุขภาพที่ดีของเราแต่เนิ่น ๆ เริ่มจากการออกกำลังกายวันละ 15 นาที่ หรือสัปดาห์ละ 3 วัน ก็น่าจะดีนะคะ
อย่ารอให้ตัวขี้เกียจพรากสุขภาพดี ๆ ในชีวิตไปจากเรานะค
วิธีการใช้ชีวิตของเราในแต่ละ เป้นดัชนี้ชี้วัดระดับความสุข ถ้าเรามีความสุขมา เราก็จะมีพลังในการขับเคลื่อนชีวิตสูง ถ้าวันไหนจิตใจห่อเหี่ยว เหนื่อยล้า ก็พาลจะเอาการงานและชีวิตสะดุดเอาได้เหมือนกัน ทำไงเราถึงจะรู้สึกดี มีพลังได้ตลอดเวลา เรื่องนี้ไมยาก เพราะท่านผู้รู้แนะนำไว้ให้ยึดหลัก 5 อ - อันได้แก่
อ อากาศบริสุทธิ์ อยู่ในที่อากาศสะอาดสดชื่น
อ อาหาร ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ยิ่งอายุมาก ควรลดเนื้อสัตว์
อ ออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง ฟิตเปรี๊ยะตลอดเวลา ร่างกายที่แข็งแรง
จะพาจิตใจให้กระชุ่มกระชวย
อ อารมณ์ดี หมั่นดุแลรักษาถนอมอารมณ์ให้เบิกบานตลอด
อ อุจจาระ ขับถ่ายให้เป็นเวลา

ถ้าเราไม่ขี้เกียจ และปฏิบัติตาม 5 อ รับรองว่าสุขภาพดีไม่หนีไปจากเราแน่นอน