ธรรมชาติสร้างอาชีพ

โดย โสภาพรรณ ชื่นทองคำ  - 27 ส.ค. 2542
      มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้ ต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ ในการดำรงชีวิตนั้น มนุษย์ต้องประกอบอาชีพ และอาชีพที่ต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติจะยั่งยืนตลอดไปได้ ก็ต่อเมื่อมนุษย์รู้จักรักษาสภาพความสมดุลย์ทางธรรมชาติ แต่เมื่อใดที่สภาพความสมดุลย์ทางธรรมชาติถูกทำลายไป อาชีพที่ต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติก็คงจบสิ้นลง


อาชีพที่เกี่ยวกับสัตว์

ในระบบนิเวศน์วิทยา มนุษย์ พืช และสัตว์มีการดำรงชีวิตที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเสมอ มนุษย์รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด ในขณะเดียวกันก็ใช้มากจนเกินไป โดยเฉพาะสัตว์บางชนิดใกล้สูญพันธุ์ เพราะมนุษย์เป็นผู้ล่า และนำมาจำหน่ายจึงมีอาชีพค้าขายสัตว์ในลักษณะต่างๆ เห็นกันอยู่เสมอแม้จะมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่า แต่ก็ยังมีผู้ลักลอบนำสัตว์ป่ามาทำการค้า เช่น นกหายากบางชนิดอาชีพที่เกี่ยวกับพืชพืชต้องอาศัยฤดูกาลและสภาพดินฟ้าอากาศ อาชีพที่เกี่ยวกับพืชมีมากมายหลายชนิด เช่น การปลูกพืชสวน พืชไร่ ผัก และผลไม้ต่างๆ
นอกจากนี้มีการนำส่วนต่างๆของพืชมาทำของใช้ ของเล่น ของตกแต่งบ้านอีกมากมาย ซึ่งทำให้เกิดอาชีพหลากหลายแขนง


ทั้งหมดข้างต้นนี้เป็นเพียงตัวอย่างเกี่ยวกับอาชีพที่ต้องอาศัยธรรมชาติ ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆอีกมาก เช่น น้ำ ดิน หิน แร่ต่างๆ ที่สามารถสร้างอาชีพได้อย่างหลากหลาย
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าสามารถสร้างฐานะความมั่นคงในอาชีพได้เป็นอย่างดี เช่น น้ำมัน แร่รัตนชาติ ถ่านหิน เป็นต้น

ดังนั้นธรรมชาติจะสร้างอาชีพได้ยั่งยืน ก็ต่อเมื่อมนุษย์รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดไป