หัตถกรรมแกะสลักไม้

โดย ฉัตรชัย สังข์ทอง  - 27 ส.ค. 2542


หัตถกรรมไม้แกะสลัก

หัตถกรรมไม้แกะสลัก


ไม้สัก

ลำปางนับเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือที่มีทรัพยากรป่าไม้ที่ขึ้นชื่อโดยเฉพาะไม้สัก ถือได้ว่าเป็นไม้เศรษฐกิจ ควบคู่กับชีวิตของคนลำปางมาช้านาน หลากหลายชีวิตได้อาศัย ทรัพยากรไม้สักเป็นอาชีพมีการนำมาแปรรูปเป็นสินค้านานาชนิดและเป็นที่ต้องการของตลาด จนทำให้ไม้สักที่มีอยู่ลดจำนวนลงไปฉำฉา

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับไม้และยังได้รับความนิยมและให้การยอมรับไม่แตกต่างจากไม้สัก ที่เคยมีอยู่เดิม ทั้งในด้านความสวยงาม ความคงทนถาวรและที่สำคัญ ราคายังถูกกว่าอีกด้วย
....อีกมุมมองหนึ่งของท่อนไม้ฉำฉา ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบัน โดยเฉพาะหมู่บ้านในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง....จากท่อนไม้....


....เริ่มกลายร่าง....


........สู่ความสำเร็จ.......


..ชาวบ้านหลุก หมู่ที่ 11 ตำบล นาครัว อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง

...ยินดีต้อนรับ...