เจนจิรา คงสุข

โดย ณภัทร บุญสมบูรณ์  - 27 ส.ค. 2542
ชื่อ : เจนจิรา คงสุข
ทำงานตำแหน่ง : อาจารย์ 1 ระดับ 4
สถานที่ทำงาน : สำนักงานโครงการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ที่อยู่ : 18/155 ถ.บรมราชชนนี ซอย 4 ถ.ปิ่นเกล้านครชัยศรี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม
โทรศัพท์ : (01) 821-5775

แรงบัลดาลใจในการเขียนบทความ :
ธรรมชาติ สร้างสรรค์ความสุขให้กับชีวิต ทั้งกับตัวเรา และคนรอบข้าง อยากให้ทุกคนได้สัมผัสธรรมชาติอีกแห่งหนึ่ง น้ำตกแม่สา ให้ทั้งความสงบ และสวยงาม

ลักษณะนิสัยของตัวเอง :
เร่าเริง แต่จริงจังกับงาน ขอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ชอบ :
ให้ทุกคนมีความรู้สึกดี ๆ ต่อกัน

ความคิดเห็นต่อการอบรม :
ชอบวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้มีหลายรูปแบบ ผู้เขียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ ได้พัฒนางานของตนเองตามศักยภาพที่มีอยู่