ณภัทร บุญสมบูรณ์

โดย ทูน ภาษีธรรม  - 27 ส.ค. 2542ชื่อ
ณภัทร บุญสมบูรณ์ (นัน)
ประวัติการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. )
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่อยู่
9/55 หมู่ 888 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
สถานที่ทำงาน
โครงการ Lighthouse
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอนางรอง
TEL. (044) 622293, (01) 915-8690
Pager 162-046165
E-mail : napatr@hotmail.com