สุดา ทองแลง

โดย ณภัทร บุญสมบูรณ์  - 27 ส.ค. 2542
ชื่อ : สุดา ทองแลง
วันเกิด : วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2512
ปัจจุบันอายุ : 30 ปี
ทำงานตำแหน่ง : นายทะเบียน และหัวหน้าฝ่ายการศึกษาสายสามัญ
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองพิจิตร
โทร : (056) 611104

การศึกษา :
 • คบ. บรรณารักษศาสตร์ จาก วิทยาครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก
 • กศ.ม. ภาษาไทย จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร

  แรงบัลดาลใจในการเขียนบทความ :
  ชีวิตสัตว์เล็ก ๆ เช่น แมลงที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เป็นชีวิตที่น่ารักและน่าสนใจ นำมาซึ่งความชื่นใจแก่ผู้ที่พบเห็น

  ความรู้สึกที่ได้เป็นนักเขียน :
  การได้เขียนบรรยาย ได้เห็น หรือได้สัมผัสในสิ่งที่เราชอบ ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งซึ่งหาไม่ค่อยได้ในชีวิตจริง ความจริงแล้วในชีวิตประจำวันเราไม่ได้มีโอกาสทำในสิ่งที่เราชอบมากนัก

  ความคิดเห็นจากการเข้ารับการอบรม :
  การอบรมในครั้งนี้ ถ้าจะสรุปง่าย ๆ ก็เหมือนกับการมารับสิ่งแปลกใหม่ ซึ่งน้อยคนนักจะมีโอกาส และในขณะเดียวกันสิ่งแปลกใหม่นี้ก็เป็นเรื่องยากสำหรับผู้รับ คงต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านซึ่งเป็นผู้ให้ที่ดี และน่ารัก ที่ทำให้ผู้รับมีความตั้งใจที่จะรับสิ่งแปลกใหม่ที่ยากนี้กลับไป

  ขอบคุณค่ะ