อนุสรณ์ แก้วคำเลิศ

โดย ทูน ภาษีธรรม  - 27 ส.ค. 2542ชื่อ
อนุสรณ์ แก้วคำเลิศ
ประวัติการศึกษา
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเขลางค์นคร
ปวช.สาขาอิเลกทรอนิกส์ เทคนิคลำปาง
ปวส.สาขาอิเลกทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เทคนิคลำปาง
ที่อยู่
35 หมู่ 6 ถนนลำปางงาว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
สถานที่ทำงาน
Costructionism Lab
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ จ.ลำปาง
TEL. (054) - 224862 ต่อ 111
E - mail : nusorn_1@hotmail.com
คติพจน์ในการทำงาน
ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดคือ...ดูถูกตัวเอง