ณัฐพล ทองสอน

โดย ทูน ภาษีธรรม  - 27 ส.ค. 2542ชื่อ
ณัฐพล ทองสอน
ประวัติการศึกษา
จบชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย
จบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาตร์ สาขาสังคมศึกษา
ที่อยู่
- 404/3 ต.หนองป่งครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- 314 ถ.ลำปางแม่ทะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
สถานที่ทำงาน
Costructionism Lab
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ จ.ลำปาง
TEL. (054) -226068 (ลำปาง)
TEL. (053) -242570 (เชียงใหม่)
E - mail : T_natapon@hotmail.com
คติพจน์ในการทำงาน
ทำดีได้ดี
ผลงานที่ประทับใจ
GAME Tic Tac Tol ใน MicroWorlds