กฤษณะ เจริญอรุณวัฒนา

โดย ทูน ภาษีธรรม  - 27 ส.ค. 2542ชื่อ
กฤษณะ เจริญอรุณวัฒนา
ประวัติการศึกษา
ปวช. ช่างยนต์ จากลำปางเทคโนโลยีและพานิชยการ
อ.วท.สถาบันราชภัฏลำปาง
ที่อยู่
27 ม. 5 ถ.พระบาท ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
สถานที่ทำงาน
Costructionism Lab
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ จ.ลำปาง
TEL.: (054) -226068 (ลำปาง)
E-mail : krid_j@hotmail.com
คติพจน์ในการทำงาน
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
เวลาวารีไม่เคยคอยใคร
ทุกอย่างแก้ไขได้และเปลี่ยนแปลงได้