ปิยรัตน์ คงปัญญา

โดย ทูน ภาษีธรรม  - 29 ส.ค. 2542ชื่อ
ปิยรัตน์ คงปัญญา
ประวัติการศึกษา
จบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏลำปาง
ที่อยู่
- 101/2 ม. 3 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
สถานที่ทำงาน
Costructionism Lab
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ จ.ลำปาง
TEL.: (054) -226068 (ลำปาง)
E-mail : piryrat_k@hotmail.com
คติพจน์ในการทำงาน
จงภูมิใจในผลงานของตนเองที่ได้มาจากความคิดความสร้างสรรค์ และพรสวรรค์ที่มีอยู่
ผลงานที่ประทับใจ
ทุกชิ้นที่ทำสำเร็จ