วิศนี ศิลตระกูล

โดย ทูน ภาษีธรรม  - 27 ส.ค. 2542ชื่อ
วิศนี ศิลตระกูล
ประวัติการศึกษา
ค.บ. นิเทศการศึกษา พัฒนาหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Ed. การศึกษาผู้ใหญ่ North Carolina USA
Ph.D. พัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่
78/17 บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10320
สถานที่ทำงาน
กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียน
E-mail : wisanee@nfe.go.th
คติพจน์ในการทำงาน
พยายาม อดทน อดกลั้น ประณีประนอม
ผลงานที่ประทับใจ
ทุกอย่างที่คิดว่าพยายามทำอย่างดีแล้วที่พอใจประทับใจกับสิ่งนั้น