ทูน ภาษีธรรม

โดย ทูน ภาษีธรรม  - 27 ส.ค. 2542ชื่อ
ทูน ภาษีธรรม
ประวัติการศึกษา
กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา
ค.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่
387/270 ลาดพร้าวคอนโดทาวน์ 2 ซอยลาดพร้าว87 แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร tel.02 - 9321852
สถานที่ทำงาน
สำนักงานโครงการพิเศษ สปช. กระทรวงศึกษาธิการ tel. 02 - 2828789
E-mail : toon_p@hotmail.com
คติพจน์ในการทำงาน
มั่นใจในสิ่งที่ลงมือทำ
ผลงานที่ประทับใจ
โครงการการใช้เทคโนโลยีในการสอนเพื่อสร้างความรู้ด้วยตนเอง