รู้จักกับต้นไม้

โดย สมศักดิ์ เป็นเพ็ชร์  - 16 พ.ย. 2542


มะเดื่อ......


ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ น้ำยางสีขาว กิ่งอ่อน ใบเดี่ยวรูปวงรี


ผลมะเดื่อมีขนสีขาว ดอกช่อเกิดภายในรองดอกรูปร่างคล้ายผล ออกที่ลำต้นและกิ่ง แยกเพศอยู่ในช่อเดียวกัน


ผลมะเดื่อสุกมักมีแมลงหวี่อยู่ข้างใน

แดง......


ไม้ยืนต้น สูง 15-30 เมตร กิ่งก้านและยอดอ่อนมีขนละเอียดสีเหลือง ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น เรียงสลับ ประกอบด้วย 2 ช่อใบแตกออกเป็น 2 ง่าม ใบย่อย 4-5 คู่รูปไข่ดอกช่อทรงกลมคล้ายดอกกระถินออกที่ปลายกิ่งและซอกใบ

กลีบดอกสีขาวหรือขาวนวล


ผลเป็นฝักรูปไต แบน แข็ง เป็นไม้เนื้อแข็ง นิยมใช้สร้างที่อยู่อาศัย และทำของใช้

ตะแบก......

ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลำต้นเรียบสีขาวเป็นมัน เมื่อแก่ผิวของต้นจะร่อน เนื้อไม้แข็ง ลำต้นสูงแตกกิ่งก้านสาขาอยู่ตอนบน

ใบสีเขียว หนา โต ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ โคนใบมน


ดอกเป็นช่อใหญ่ เวลาออกดอกต้นจะทิ้งใบ ทำให้เห็นแต่ดอกบานสะพรั่ง เต็มต้นสวยงามมาก มีสีสันที่แตกต่างกันตามชนิดของต้น มีสีขาวม่วง ขาวชมพู ผลออกเป็นช่อรวมกันคล้ายลูกหมากดิบ

ยี่หุบ......


เป็นพรรณไม้พุ่มสูงราว 2-5 ฟุต ผิวเปลือกเกลี้ยงเรียบสีน้ำตาล ใบเขียวสดรูปเรียวค่อนข้างแข็ง ออกเป็นช่อทีส่วนปลายหรือส่วนยอดของกิ่ง


ดอกสีขาวนวลออกเป็นช่อห้อยลงตามส่วนปลายของกิ่งช่อละ 5-8 ดอก กลีบดอกแข็งหนางุ้มซ้อนกัน 2 ชั้น ชั้นหนึ่งมี 3 กลีบ ฐานรองดอกสีขาวนวล ดอกมีกลิ่นหอม มีมากในประเทศไทย อินเดีย และแถบเกาะสุมาตรา

กระบือเจ็ดตัว......

พรรณไม้พุ่มยืนต้นสูงประมาณ 1-2 เมตร


ทรงต้นจะแน่นกลมดูคล้ายต้นแก้ว ใบยาวรีสีเขียวแก่เป็นมัน ปลายแหลม ด้านหลังใบสีแดงคล้ำ


ดอกสีเขียวอ่อนเล็กมากโตกว่าเข็มหมุดเล็กน้อย

หมากผู้หมากเมีย......


ไม้พุ่มสูง 2-4 เมตร ใบเดี่ยวรูปหอกเรียงสลับออกหนาแน่นที่ส่วนยอด


ดอกช่อออกที่ซอกใบ ปลายกิ่ง กลีบรวมสีขาวแกมเหลืองเจือม่วง หรือม่วงล้วน


ผลลักษณะกลมอยู่กันเป็นช่อเมื่อสุกมีสีแดง

ดอกดินแดง......


พืชพวกกาฝากขึ้นบนรากไม้อื่น ไม่มีใบ ชูก้านขึ้นมาจากพื้นดินยาว 15-40 ซม. กลีบดอกสีม่วงแดงลักษณะเป็นหลอด ชาวบ้านนำมาผสมแป้ง น้ำตาล มะพร้าวทำขนมห่อเรียกชื่อว่า "ขนมดอกดิน"หรือนำมาคั้นได้น้ำสีม่วงใช้แต่งสีอาหาร


เอกสารอ้างอิง

ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณ์ธรรม "พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับในเมืองไทย"

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล "สยามไภษัชยพฤกษ์ ภูมิปัญญาของชาติ" อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน พิมพ์ครั้งที่ 2 2539