ธรรมชาติสวยงาม

โดย อนุรักษ์ แหวนเงิน  - 27 ส.ค. 2542
น้ำตกแจ้ซ้อน เป็นแหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง คงมีความอุดมสมบูรณ์มาก บรรยากาศชุ่มชื้น น้ำตกใสสะอาด
มีบ้านพักให้บริการอย่างเป็นกันเองอีกมุมหนึ่งของน้ำตกแจ้งซ้อน มองจากต้นน้ำดูเป็นธรรมชาติที่ประทับใจ น่าไปอีกครั้ง ช่วงของการเดินชม
ท่านจะได้ข้ามสะพานที่สร้างอย่างแข็งแรงและบันไดอำนวยความสะดวกกับการขึ้นไปยังที่สูงของสายน้ำ