ตามรอยแจ้ซ้อน

โดย พิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ  - 27 ส.ค. 2542


ตามรอยแจ้ซ้อน


น้ำตกแจ้ซ้อน

น้ำตกแจ้ซ้อน เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากลำแม่น้ำมอนที่ไหลผ่านภูมิประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับ ทำให้ลักษณะการไหลของธารน้ำมีการเปลี่ยนแปลงไป มีลักษณะที่ไหลตกลงมาจากที่สูงลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆ รวม 6 ชั้น แต่ละชั้นมีชื่อเรียกตามลักษณะของชั้น ซึ่งเรียกตามภาษาพื้นบ้านว่า “ตาด” แปลว่า ชั้นนั่นเอง มีดังนี้
      - ชั้นที่ 1      เรียกว่า ตาดหลวง
      - ชั้นที่ 2      เรียกว่า ตาดไทร
      - ชั้นที่ 3      เรียกว่า ตาดรุ้ง
      - ชั้นที่ 4      เรียกว่า ตาดทราย
      - ชั้นที่ 5      เรียกว่า ตาดวังหม้อ
      - ชั้นที่ 6      เรียกว่า ตาดครก
      ระยะทางตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 6 ห่างกัน 180 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที


บ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน
      
บ่อน้ำพุร้อน เป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อยู่บริเวณด้านหน้าของที่ทำการอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน มีทั้งหมด 4 บ่อ แต่ละบ่อมีอุณหภูมิของน้ำสูงสุด 82 องศาเซลเซียส สามารถต้มไข่ไก่ให้ไข่แดงสุกได้ภายในเวลา 17 นาที และบริเวณใกล้เคียงมีห้องอาบน้ำร้อน ซึ่งต่อไปจากบ่อน้ำร้อน เพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับน้ำร้อนตามธรรมชาติ ในอัตราครั้งละ 20 บาท / คน


แจ้ซ้อน ปัจจุบันทางราชการได้ขึ้นทะเบียนเป็น อุทยานแห่งชาติ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและสวยงามแห่งหนึ่งของ จังหวัดลำปาง แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เป็นจำนวนมากที่ไปเที่ยวชมสัมผัสความงามกับธรรมชาติแห่งนี้ หากท่านได้มีโอกาสไปเที่ยวที่จังหวัดลำปาง ไม่ควรพลาดโอกาสที่จะไปเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ซึ่งเส้นทางคมนาคม ไป – มาก็สะดวกสบาย ไม่ห่างไกลจากตัวเมืองมากนัก

฿฿฿฿฿฿**************$$$$$$