หัถกรรมกับการท่องเที่ยว

โดย วันชัย เอี่ยมรักษา  - 27 ส.ค. 2542หัถกรรม เป็นศิลปที่สืบทอดมาจากความคิดของบรรพชนที่ทำขึ้นและได้พัฒนาฝีมือมาเรื่อย
จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้มากันจนทุกวันนี้ ประวัติศาสตร์ของงานหัถกรรมมีมาเนิ่นนาน
ไม่ทราบว่าเริ่มจากสมัยใดแต่มีผู้ค้นพบก่อนสมัยประวัติศาสตร์และได้มีการวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ และงานหัถกรรมก็มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศเพราะงานเหล่านี้จะเผยแผ่ไปกับ
การท่องเที่ยวไทย ทุกหนแห่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจะมีงานหัถกรรมเสริมแทรกอยู่ ณ ที่นั้นตลาดทุ่งเกวียน อยู่ระหว่างเส้นทางลำปาง-เชียงใหม่ เป็นตลาดที่นักท่องเที่ยวแวะเข้า
ไปสัมผัสกับผลิตภันฑ์ภูมิปัญหาชาวบ้าน และอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือ