วันหนึ่งที่ลำปาง

โดย ไพศาล ทับวงษ์  - 27 ส.ค. 2542" ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม

งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก"

ข้อความข้างต้นคือคำขวัญของจังหวัดลำปาง ที่ทำให้เราอดไม่ได้
ที่จะหาโอกาสมาเยือนสักวันหนึ่ง จังหวัดลำปางอยู่ในภาคเหนือ
ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 600 กิโลเมตร เป็นเมืองเก่าแก่
ซึ่งมีศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม อันจะเห็นได้จากสถานที่ต่าง ๆ ที่มี
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุและสถานที่สำคัญทางศาสนา
มากมาย มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ดอนและป่าเขา ทางตอนบน
เป็นที่ราบสูงแล้วค่อยลาดต่ำลงมาทางใต้ และมีทิวเขาเป็นแหล่ง
ต้นกำเนิดของแม่น้ำวัง ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายวันหนึ่งของการเดินทางท่องเที่ยวเมืองลำปาง เราเริ่มเดินทางจากตัวจังหวัดไปอำเภอเกาะคาแล้วเลี้ยวขวาไปยังวัดพระธาตุลำปางหลวง
ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางซึ่งมีสถาปัตยกรรมอันงดงามและ
คงความสำคัญทางประวัติศาสตร์จากนั้นเดินทางต่อไปตามเส้นทางลัดไปอำเภอห้างฉัตร แวะซื้อของฝากและอาหารการกินที่ตลาดทุ่งเกวียนจะมีอาหารป่าและอาหารพื้นเมืองนานาชนิดให้เราเลือกรับประทานและของฝากต่าง ๆ มากมาย


หลังจากที่เราเลือกซื้อจนพอใจ จึงเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยซึ่งอยู่ห่างจากตลาดทุ่งเกวียนไม่ไกลนัก เพื่อชมการแสดงของช้างและการฝึกลูกช้าง


แล้วเดินทางย้อนกลับมาทางอำเภอห้างฉัตรเพื่อเดินทางต่อไปยัง
เส้นทางอำเภอเมืองปานไปอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนพักผ่อนกับธรรมชาติอันงดงามและอานน้ำแร่แช่นำร้อนยังน้ำตกแจ้ซ้อนและพักค้างยังบ้านพักของอุทยาน รุ่งเช้าจึงเดินทางกลับไปเริ่มทำงานต่อไป