แนะนำโรงเรียน

โดย ดารณี วงศ์วรรณ์  - 24 ม.ค. 2543









     บ้านหลุกนามสถานแหล่งศึกษา
เรียนรู้ สู้งาน ประสานใจ
เหลือง ดำ สีประจำโรงเรียน
สถาบันของเราให้ระบือ


สร้างศรัทธาเรานักเรียนเพียรรู้ได้
แล้วยังใฝ่คุณธรรมน่านิยม
พากเพียรเรียนรู้มุ่งสร้างชื่อ
นามนั้นหรือบ้านหลุกสุดอาวรณ์







โรงเรียนบ้านหลุกบุคลากรนั้นแสนดี
อนุบาลถึงประถมหกไม่อาทร
ครูทุกคนร่วมแรงอย่างแข็งขัน
นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย


สิบสี่ชีวีร่วมกันช่วยสั่งสอน
นักเรียนสามร้อยสี่คนดูชื่นใจ
สอนศิษย์นั้นให้ลุวัตถุประสงค์ได้
มาสอนให้นักเรียนได้ลองทำ








คอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครเวิลด์
นักเรียนประยุกต์ใช้ในกิจกรรม
นอกจากนี้ยังมีอินเตอร์เน็ต
มูลนิธิไทยคมได้ประทาน


นำเสนอสาระได้อิ่มหนำ
การเรียนนำทั้งห้ากลุ่มประสบการณ์
รายการเด็ดให้เด็กเด็กได้แตกฉาน
เรากล่าวขานซาบซึ้งในน้ำใจ








การศึกษาเด็กพิเศษของเรานั้น
ร่วมกับเพื่อนปกติชี้เด็กไทย


ต่างมุ่งมั่นให้เด็กเรียนอ่านเขียนได้
นำเขาให้ร่วมสังคมบ่มวินัย








ห้องสมุดสุดแสนจะกว้างขวาง
เพื่อค้นคว้าหาความรู้ได้เร็วไว
อาคารเรียนหลังใหม่ให้ชื่อว่า
เป็นที่เรียนที่เล่นบางเวลา


ราษฎร์ช่วยสร้างให้นักเรียนได้อาศัย
หนังสือใหม่มีให้เสริมเพิ่มปัญญา
"พุทธรักษา"แสนเพราะเหมาะหนักหนา
จงรักษาความสะอาดทุกทุกวัน








ความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนนั้น
เห็นได้จากงานกีฬาบ้านหลุกสัมพันธ์


สายสัมพันธ์แน่วแน่ไม่แปรผัน
สนุกสุขสันต์ถ้วนหน้าประชาชน








ดอกไม้งามมีอยู่แสนดาษดื่น
พิกุลพุทธรักษานั้นน่ายล


เฟื่องฟ้าชื่นปักษาสวรรค์อีกโกศล
ยี่โถดลสมนามประจำนิรันดร์








โรงเรียนเราได้รับเกียรติบัตร
ช่วยรักษาความดีไว้ให้ลือลั่น


วินัยนักเรียนดีเด่นเห็นเฉิดฉัน
ปฏิบัติกันจริงจังดั่งได้มา








เขียนเกี่ยวกับโรงเรียนมามากหลาย
เชิยมาพบพูดคุยได้ทุกเวลา
พวกเราอยู่ร่วมกันแสนหรรษา
ทำหน้าที่ให้สมกับเรา"ครูไทย"


หากบรรยายไม่ครบถ้วนชวนศึกษา
ไม่นำพาขอน้อมรับด้วยดวงใจ
ความศรัทธาต่ออาชีพนั้นยิ่งใหญ่
สอนศิษย์ให้ได้ความรู้สู่สังคม








ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางอย่างทั่วถึง
ขอให้ศิษย์มีความรู้อยู่ยืนยง"


ความตราตรึงมอบให้ได้สุขสม
และก็คงความดีไว้ตราบนิรันดร์









ขออวยชัยให้ครูผู้ร่วมโลก
ปราศจากทุกข์สมสดชื่นทุกคืนวัน


สร่างโศกพบความสุขไม่เดียจฉันท์
ปรารถนาอันสิ่งใดสมอารมณ์เทอญ



ผู้จัดทำ