ปลูกป่าทดแทน

โดย สุทธิพงษ์ จอมภานันท์  - 21 ม.ค. 2543


ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมที่สำคัญซึ่งเราควรจะอนุรักษ์ไว้จะเห็นได้ว่าปัจจุบันป่าไม้ของเราได้ลดจำนวนลงอย่างน่าใจหายซึ่งถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาดูแลป่าไม้ก็จะหมดไป

ซึ่งหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอแม่ทะ ซึ่งมีการแกะสลีกไม้ชาวบ้านส่วนใหญ่นำไม้จามจุรี ไม้สัก และเถาวัลย์มาทำเป้นรูปต่างๆ รูปสัตว์ ดอกไม้ ตะกร้า
ฯ ล ฯ

เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ชาวบ้านได้เห็นคุณค่าของต้นไม้และเพื่อรักษาป่าไม้
ให้คงอยู่เราควรใช้ไม้อย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเราจึงควร
ปลูกป่าทดแทนและไม่ตัดไม้ที่อายุน้อยเพื่อให้เราได้มีไม้ไว้ได้ใช้ตลอดไป
ป่าไม้ก็จะมีวันหมดไปจากโลกนี้


เรามาช่วยกันปลูกป่ากันเถิด
จะไม่เกิดความแห้งแล้งในโลกเรา


ปลูกป่ารักน้ำ
ต้นไม้ให้คุณค่ามหาศาส ผลิดดอกบานให้โลกดูสดใส
ปลูกต้นไม้คนละต้น เถิดผ่องไทย จะช่วยให้ลดมลพิษจิตเบิกบาน