เที่ยวพระธาตุถ้ำดอยผาปูน

โดย พนม วงศ์ทาเครือ  - 21 ม.ค. 2543


พระธาตุถ้ำดอยผาปูน (พระธาตุอโมงค์เสตังขมณี) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดบ้านหลุก ข้ามฝั่งแม่น้ำจางไปประมาณ 500 เมตร ไปตามถนนบ้านหลุก - นาดู่ เมื่อปี พ. ศ. 2504 หลวงพ่อคำปัน พร้อมด้วยคณะศรัทธาบ้านหลุกได้ช่วยกันปลูกสร้างพระธาตุถ้ำดอยผาปูนขึ้น และได้บูรณะสิ่งปลูกสร้างต่างๆหลายอย่าง


บริเวณพระธาตุถ้ำดอยผาปูนตั้งอยู่บนดอยโดดเด่นอยู่ลูกเดียว ลักษณะบนดอยเป็นรูปตัวแอล สูงจากพื้นราบประมาณ 35 เมตร เป็นภูผาสีขาวนวลสลับซับซ้อน ด้านทิศตะวันออกเป็นหน้าผาสูงชันตลอดแนว และเป็นจุดมองทิวทัศน์ตระการตาธรรมชาติได้สรรค์สร้างสิ่งสวยงาม หน้าผา ถ้ำ บ่อน้ำสามพี่น้อง มีภูผาเป็นรูปสัตว์ต่างๆ
ความงดงามของถ้ำล้ำลึก มีบันไดเหล็กวนลงได้ และมีแสงสว่างเพียงพอ สามารถลงไปชมภายในถ้ำอย่างสวยงาม
พระสังกัจจยนะ ตั้งอยู่ริมหน้าผาดูโดดเด่นเป็นสง่า สามารถมองเห็นจากด้านล่างอย่างงดงาม มีผู้คนขึ้นไปเที่ยวชมอย่างสม่ำเสมอ
รอยพระบาทข้างซ้ายเหยียบก้อนหินผา ทางส้นเท้าลึกลงในหิน รอยนิ้วไม่ชัด ฝ่าเท้ายาวเรียบ พุทธศาสนิกชนขึ้นไปสรงน้ำรอยพระบาทเป็นประจำต่อมาพระมนุษย์ พร้อมด้วยคณะศรัทธาบ้านหลุกและบ้านใกล้เคียง ช่วยกันปลูกสร้างที่พำนักสงฆ์ ศาลาและสิ่งต่างๆมากมาย เพื่อให้พระสงฆ์ สามเณร และประชาชนได้พักอาศัย ตลอดจนได้จัดทำโครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อให้มีต้นไม้เขียวขจี ร่มรื่นทั่วทั้งบริเวณ เป็นสวนพฤกษาสถานสำหรับพระสงฆ์ได้ปฏิบัติธรรม และเป็นที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจสำหรับบุคคลทั่วไป