คนเด่นวัดนาแก้ว

โดย อรนุช คำฝน  - 21 ม.ค. 2543


คนเด่นวัดนาแก้ว<ม่วง>ในโรงเรียนวัดนาแก้วมีผู้ที่สามารถต่างๆมากมาย เช่น ด้านกีฬา งานศิลป์
และทางด้านคอมพิวเตอร์ จะได้แนะนำคนเด่นของเรา คือผู้อำนวยการของโรงเรียนวัดนาแก้วผู้บุกเบิกให้มีการสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนและอาจารย์ผู้สอนคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 คือ
1. ผู้อำนวยการ ธวัช อานนท์
เกิด 5 ธันวาคม 2487
สมรสกับอาจารย์ อำไพ อานนท์
มีบุตร 2คน
1. นาย ดนัย อานนท์
2. นาย อนุรักษ์ อานนท์
ที่อยู่ 194 หมู่ 5 บ้านจอมปิง ตำบล นาแก้ว อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง 52130
เป้าหมายในการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นให้เสร็จตามเป้าหมาย
คติประจำใจ คุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน
คติพจน์ในการทำงาน สร้างศิษย์ด้วยมิตรและนํ้าใจ คือผู้ให้เยาวชนได้พัฒนา<ม่วง> 2.อาจารย์ปราณี ณ เชียงใหม่
เกิด 5 กุมพาพันธุ์ 2497
การศึกษา ศษ.บ(บริหารการศึกษา)
ปัจจุบันสอนคอมพิวเตอร์ชั้นป.1 - ม.3
สมรสกับ นาย ศรีทัน ณ เชียงใหม่
มีบุตร 2 คน
1. ทัศณาริน ณ เชียงใหม่
2. ธีรนัย ณ เชียงใหม่
ที่อยู่ 197 หมู่ 4 ตำบล ท่าผา อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง 52130
คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด


3. เด็กหญิงนันทิวา ธิปะละ
เกิด 19 มกราคม 2528
มีพี่น้อง 2 คน
ชอบวาดรูปตั้งแต่ชั้ป.2
ปัจจุบันเรียนอยู่ ชั้น ม.2 โรงเรียนวัดนาแก้ว
ผลงานได้แก่ รางวัลชนะเลิศระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน อำเภอ จังหวัด
เขต โดยเฉพาะการวาดภาพประกอบแสงเงา
จุดมุ่งหมายในการเรียน อยากเรียนให้สูงที่สุดที่จะทำได้
คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ความฝัน อยากเป็นแอร์โฮเตส
ที่อยู่ 88/2 หมู่ 3 บ้านนาแก้วตะวันออก ตำบล นาแส่ง อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง 52130