โดย เมธินี พลหาญ  - 21 ม.ค. 2543


๒. ไข่มดแดง

ไข่มดแดงอยู่ตามในป่า ทำรังเล็กรังใหญ่มีไข่อยู่ในรังและตัวมดแดงก็อยู่ในรัง
ไข่มดแดงส่วนใหญ่นิยมรับประทานกันมาก สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิด
เช่น
* แกงใส่ผักหวาน
* ตำมดแดง
* แกงใส่ชะอม
* ตุ๋นใส่ไข่
* ห่อหมก
ได้รับสารอาหารหลายชนิดต่างๆกันไป จึงมีผู้คนนิยมรับประทานกันมาก