บันไดสู่สวรรค์

โดย ธีระพงษ์ สายปะละ  - 21 ม.ค. 2543


บันไดสู่สวรรค์

บทความโดย ธีระพงษ์ สายปะละ

ในปัจจุบันนี้อาชีพเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเป็นอย่างมาก ทั้งอาชีพที่สุตจริตหรือไม่สุตจริตก็ตามก็ยังมีกันให้เห็นกันอยู่มากมายดังอาชีพที่จะกล่าวดังต่อไปนี้คือ

อาชีพทำปราสาทในท้องถิ่นของฉันผู้ที่ริเริ่มการสร้างปราสาท
เป็นคนแรกคือ พ่อก้ำ ซึ่งพ่อก้ำได้เล่าประวัติความเป็นมาให้ฟังว่า เมื่อก่อนพ่อก้ำเคยเป็นนักการภารโรงในโรงเรียนทองทิพย์วิทยามาก่อน หลังจาก
ออกมาจากการเป็นนักการภารโรงมาแล้ว พ่อก้ำก็ได้เกิดแนวคิดว่า การทำปราสาทเป็นงานที่สุตจริตและคิดว่า การ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่อง
ธรรมดาของมนุษย์ และไม่เคยเบื่ออาชีพนี้เลย เพราะคิดว่า ถ้าอยู่เฉยๆ จะทำ
ให้เครียสได้ พ่อก้ำยังบอก วิธีการทำ และอุปกรณ์การทำอีกด้วยว่า มีอุปกรณ์ที่สำคัญอยู่หลายอย่างเช่น ไม้หนุ่น กระดาษอัด เป็นต้น สุดท้ายนี้พ่อก้ำยังให้คติไว้ว่าคนเราเกิดมาแล้วถ้าคิดที่จิะทำสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งไว้แล้ว จะต้องมีความพยายาม มุมานะอดทนต่ออุปสักต่างๆของชีวิต
เพื่อความสำเร็จในชีวิตของตนเองในภายภาคหน้า

สำหรับค่าปราสาทพ่อก้ำยังบอกฝากมาว่า
สำหรับค่าปราสาทพร้อมโรงคิดเพียง 1,000 บาท
สำหรับค่าปราสาทพร้อมโรงและประดับลวดลายต่างๆ คิดเพียง 1,500 บาท
และสำหรับค่าปราสาทพร้อมโรงที่เป็นไม้สักและประดับลวดลายต่างๆคิดเพียง
2,000 บาท หรือ 2,500 บาท เท่านั้น


สนใจติดต่อได้ที่ 349261 หรือ 349262

สวัสดีครับ