การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โดย กิ่งกมล ลาวเครือ  - 21 ม.ค. 2543


การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยทางโรงเรียนทองทิพย์วิทยาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติได้ประมาณ 2 ปีมาแล้ว ปลูกบริเวณข้างสุสานของโรงเรียนทองทิพย์วิทยา
การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจะปลูกเมื่อถึงวันพ่อหรือวันแม่แห่งชาติ
และการปลูกป่า
ได้รับแรงสนับสนุนจากชาวบ้านต๋อ ซึงมีทั้งหมดอยู่ 450 กว่าครัวเรือน ได้งบสนับ
สนุนจากกรมป่าไม้จังหวัด เป็นกล้าต้นไม้สัก 3000 ต้น และต้นไม้อื่นอีก 4000 ต้น
และปัจจุบันป่าเฉลิมพระเกียรติที่นักเรียนโรงเรียนทองทิพย์วิทยาพร้อมทั้งชาว
บ้านต๋อได้ปลูกต้นไม้ประมาณ 7000 ต้นในพื้นที่ 4 ไร่กว่า การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินั้นเพื่อให้ราษฎรปลูกกันในวันพ่อหรือ
วันแม่แห่งชาติ
เพื่อให้ราษฎรมีความสามัคคีกันและรักษาป่าไม้ให้ลูกหลานไว้ดูต่อไปในวันข้าง
หน้า เพื่อ ถวายแด่ในหลวง 72 พรรษา
และนอกจากจะถวายแด่ในหลวงแล้วยังทำให้บริเวณ
โรงเรียนมีความร่มรื่น อากาศบริสุทธิ์ถ้ามีต้นไม้มากขึ้นก็จะทำให้โลกของเราเป็นสีเขียว
ต้นไม้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งความรู้ เราควรศึกษา
เกี่ยวกับต้นไม้ไว้ และถ้าหากว่าป่าเฉลิมพระเกียรตินั้นมีหญ้ารกรุงรังอยู่ ทางโรงเรียนก็จะร่วมมือกับทางชาวบ้านต๋อให้มาช่วยกันพัฒนาถะถางหญ้าที่รกรุงรังของป่า เฉลิมพระเกียรติให้มีความสะอาด ร่มรื่น และถ้าหากต้นไม้ที่ปลูกแล้วบางต้นตายไป เรา
ก็จะหาต้นไม้ต้นใหม่มาปลูกทดแทน ฉะนั้นเราควรช่วยกันรักษาต้นไม้ให้คงอยู่ต่อไปอีก
เพื่อให้เด็กไทยในยุคต่อไปได้เห็นป่าที่เขียวขจี มีอากาศบริสุทธิ์และเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์อีก
ด้วย