ลุงคำขมังเวทย์

โดย นิภาพร ศรีทะนนท์  - 21 ม.ค. 2543


ประวัติคาถาของลุงคำ
ลุงคำปัจจุบันอายุ 82 ปี เป็นผู้ที่ชาวบ้าน บ้านตํอและทั่วไปได้ให้ความ
เชื่อถือว่าเป็นผู้ที่มีคาถาอาคม รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ เช่น งูกัด ตาแดง
ผื่นคัน ผีเข้าสิง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นที่ประจักษ์และเล่าขานมีพยานยืนยันเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้
สิ่งที่เราจะมาพิสูจน์ว่าลุงคำ มีเวทย์มนต์คาถาพิสูจน์เห็นได้อย่างเหลือเชื่อ
เช่น คาถาเรียกไม้เข้าหากัน


เนื้อเรื่อง
คาถาเรียกไม้เข้าหากัน ลุงคำได้คาถานี้มาเมื่ออายุ 35 ปี เมื่อได้คาถานี้มาแล้วก็ได้ทดลองใช้ ครั้งแรกที่ทำก็เป็นผลสำเร็จ และก็ได้ใช้คาถนี้อีกประมาณ - 5-6 ครั้งแล้วต่อจากนั้นมาก็ไม่ได้ใช้คาถานี้อีกเลยเป็นเวลา 45 ปี และพึ่งได้มาใช้อีกครั้งเมื่อ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2543ก็ได้ผลอีก เช่นเดียวกันคาถานี้สามารถที่จะเผยแพร่ได้ แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคน ถ้าหากผู้ใดสนใจเกี่ยวกับคาถานี้ก็สามาารถที่จะเรียนรู้ได้โดยการ ตั้งขันเรียนโดยมีสุรา 1 ขวด เงิน 1 บาท 50 ส.ต และมีดอกไม้ธูปเทียนด้วย ความเชื่อนี้ก็เป็น
อีกความเชื่อหนึ่ง ที่คนในหมู่บ้านเชื่อกัน


พิธีการของคาถาเรียกไม้เข้าหากัน