การเย็บกระเป๋าหนัง

โดย สมชาย วงศ์เมือง  - 21 ม.ค. 2543


การเย็บการเป๋าหนัง


     <ม่วง> การเย็บกระเป๋าหนัง ทำโดย คุณพันทิพา วงศ์ใจคำ อายุ 33 ปี อยู่บ้านนํ้าโจ้ ณ.บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่5 ตำบลนํ้าโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 โทร [054]346140. การเย็บกระเป๋าได้แนวคิดมาจาก คุณสมพร แล้วได้ทำอาชีพเย็บกระเป๋ามา เป็นเวลา 4 ปี รายได้ต่อเดือนตกเดือนละประมาณ 4000 บาท

      อุปกรณ์ในการทำกระเป๋าหนัง
1.กรรไกร
2.ไม้บรรทัด
3.ปากกา
4.เครื่องจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม

     ขั้นตอนทำ
    นำหนังมาตัดเป็นชิ้นๆแล้วเอา อไหล่มาประกอบกัน แล้วใส่ซีป ใส่สาย วันหนึ่ง ทำได้ประมาณวันละ 50 ใบ ใบละ 3 บาท กระเป๋าใบหนึ่งใช้เวลา ประมาณ 15 นาที
    วัตถุประสงค์ในการเย็บกระเป๋าหนัง
1.เป็นรายได้ที่ดีกว่าอาชีพอื่นๆ งานก็มีตลอด
2.หาเงินส่งลูกเรียนหนังสือ

สนใจติดต่อได้ที่ โทร.[054]346-571