การศึกษา

โดย นิรันดิ์ กันทา  - 21 ม.ค. 2543การศึกษา


<ม่วง>การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิต
หรืออาจจะกล่าวได้ว่า การศึกษาคือชีวิต
การศึกษาเกิดขึ้นทุกหมู่บ้านในอำเภอแม่ทะเพราะว่า
ผู้ใหญ่ทุกคนอยากให้เด็กๆมีงานทำเป็นคนดี
ไม่ไปติดยาคบเพื่อนไม่ดี การศึกษาในอำเภอแม่ทะจะทำให้เพลิดเพลิน
และได้ความรู้ไม่เคลียด ปัจจุบันการศึกษาในอำเภอแม่ทะเจริญยิ่งขึ้น
ไม่เหมือนแต่ก่อน

1.โครงการ Microworids

ซึ่งมี 3 ร.ร. ได้แก่ ร.ร. ทองทิพย์วิทยา
ร.ร. ชุมชนบ้านท่าแหน
ร.ร. บ้านหลุก ปัจจุบันมีโครงการหลายโครงการ
ได้มาช่วยให้การศึกษาสะดวกขึ้น
เช่น โครงการ Microworids
ได้มาใช้กับคอมพิวเตอร์ เด็กๆอยากจะเรียนกัน
เพราะว่า เรียนแล้วก็เพลิดเพลินสนุก


2. โครงการ เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ในโรงเรียนแต่ละ โรงเรียนจะมีโครงการ เกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน คือ นักเรียนช่วยกันทำ เช่น เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่
เลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว เพาะเห็ดฟาง
และเด็กๆก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปให้ครูทำเป็นอาหารกลางวัน
ให้แก่นักเรียน แล้วก็ยังมีทุนของรัฐบาลที่ให้แก่นักเรียนที่มีน้ำหนัก
<ม่วง>ต่ำกว่าเกณฑ์ และนักเรียนที่มีฐานะอยากจน เด็กๆภูมิใจและ
เพลิดเพลิน ที่ได้ทำสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่ตนเอง โครงการนี้ทำให้เด็กๆ
ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และอิ่ม และไม่เปลืองเงินอีกด้วย