ลำปางน่าเที่ยว

โดย เอกพล วงศ์กันทา  - 21 ม.ค. 2543


แม่ทะน่าเที่ยว      แม่ทะเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปาง ประมาณ 23 กิโลเมตร มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่น


วัดถ้ำพระสบาย วัดถ้ำพระสบายตั้งอยู่ที่ บ้านหนองถ้อย ต. นาครัว
อ. แม่ทะ จ. ลำปาง อยู่ห่างจากอำเภอแม่ทะประมาณ7 กิโลเมตร เป็นถ้ำที่อยู่ใต้ภูเขามีพระธาตุอยู่ภายในบริเวณเดียวกัน เป็นสถานที่ร่มรื่นและน่าท่องเที่ยวในอำเภอแม่ทะอีกด้วย


ทิวทัศน์บนพระธาตุที่วัดถ้ำพระสบาย
วัดพระธาตุดอยเขาปูน วัดพระธาตุดอยเขาปูนตั้งอยู่ที่บ้านหลุก
ต. นาครัว อ. แม่ทะ จ. ลำปาง อยู่ห่างจากอำเภอแม่ทะประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นปูชนียสถานแห่งหนึ่งในอำเภอแม่ทะ ตั้งอยู่บนเนินเขาถึงแม้จะมีทางขึ้นที่ชันมาก แต่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ ที่น่าสนใจในอำเภอแม่ทะอีกด้วย


หมู่บ้านแกะสลัก หมู่บ้านแกะสลักตั้งอยู่ที่ บ้านหลุก ต. นาครัว
อ. แม่ทะ จ. ลำปาง อยู่ห่างจาก อำเภอ แม่ทะประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่มีสินค้า แกะสลักสวยงามมาก และมีราคาถูกอีกด้วย


แกะสลัก
<ม่วง> วัดดอยม่วงคำ วัดดอยม่วงคำตั้งอยู่ที่ บ้านแม่ทะ หมู่1 ต.แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง อยู่ห่างจาก อำเภอเมือง ประมาณ 17 กิโลเมตร ซึ่งมี บันไดขึ้นที่ชันมาก ประมาณ 484 ขั้น และถ้าขึ้น ไปชั้นสูงสุด จะ มองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามมาก ก่อนจะถึงบันไดขึ้นชั้นสูงสุด จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นอนอยู่ที่ศาลา ซึ่งเป็นที่สักการะของผู้ที่มาเที่ยววัดดอยม่วงคำ

วัดดอยม่วงคำ


ธาตุดอยม่วงคำ และ ทางขึ้นวัดดอยม่วงคำ
อ่างเก็บน้ำวังเฮือ อ่างเก็บน้ำวังเฮือตั่งอยู่ระหว่าง อ.แม่ทะ อ.แม่เมาะ และ อ.เมือง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่มาก และยังมีนักท่องเที่ยวชอบมาตกปลาอีกด้วย

[ แม่ทะน่าเที่ยว ]
แม่ทะเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปาง ประมาณ 23 กิโลเมตร มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น
( วัดถ้ำพระสบาย ) วัดถ้ำพระสบายตั้งอยู่ที่ บ้านหนองถ้อย ต. นาครัว อ. แม่ทะ จ. ลำปาง อยู่ห่างจากอำเภอแม่ทะประมาณ7 กิโลเมตร เป็นถ้ำที่อยู่ใต้ภูเขามีพระธาตุอยู่ภายในบริเวณเดียวกัน เป็นสถานที่ร่มรื่นและน่าท่องเที่ยวในอำเภอแม่ทะอีกด้วย
( วัดพระธาตุดอยเขาปูน ) วัดพระธาตุดอยเขาปูนตั้งอยู่ที่ บ้านหลุก ต. นาครัว อ. แม่ทะ จ. ลำปาง อยู่ห่างจากอำเภอแม่ทะประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นปูชนียสถานแห่งหนึ่งในอำเภอแม่ทะ ตั้งอยู่บนเนินเขาถึงแม้จะมีทางขึ้นที่ชันมาก แต่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ ที่น่าสนใจในอำเภอแม่ทะอีกด้วย
( หมู่บ้านแกะสลัก )หมู่บ้านแกะสลักตั้งอยู่ที่ บ้านหลุก ต. นาครัว อ. แม่ทะ จ. ลำปาง อยู่ห่างจากอำเภอแม่ทะประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่มีสินค้า แกะสลักสวยงามมาก และมีราคาถูกอีกด้วย
( วัดดอยม่วงคำ )วัดดอยม่วงคำตั้งอยู่ที่ บ้านแม่ทะ หมู่1 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง อยู่ห่างจาก อำเภอเมือง ประมาณ 17 กิโลเมตร ซึ่งมี บันไดขึ้นที่ชันมาก ประมาณ 484 ขั้น และถ้าขึ้น ไปชั้นสูงสุด จะ มองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามมาก ก่อนจะถึงบันไดขึ้นชั้นสูงสุด จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นอนอยู่ที่ศาลา ซึ่งเป็นที่สักการะของผู้ที่มาเที่ยววัดดอยม่วงคำ
อ่างเก็บน้ำวังเฮือ อ่างเก็บน้ำวังเฮือตั่งอยู่ระหว่างอ.แม่ทะ
อ.แม่เมาะ และ อ.เมือง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่มาก และยังมีนัก
ท่องเที่ยวชอบมาตกปลาอีกด้วย