ลำปางย้อนยุค

โดย อิทธิพล หม่องเปี้ย  - 21 ม.ค. 2543


<ม่วง>

รถม้าลำปาง


      รถม้าลำปาง เริ่มมีในปี พ.ศ.2458ได้อพยพมาจากกรุงเทพฯ รถม้า แต่เดิมเป็นรถประจำตำแหน่งของข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ในราชสำนัก
ในปี พ.ศ. 2458 รถยนต์ได้เข้ามาในกรุงเทพฯ เจ้าขุนมูลนายซึ่งเดิมใช้รถม้า เป็นพาหนะไปที่ต่างๆ ก็เปลี่ยนมาใช้รถยนต์แทน

เจ้าของรถม้าได้อพยพมา
ทางภาคเหนือของประเทศไทย ในขณะรถไฟสายเหนือสร้างมาถึงลำปางพอดี การย้ายรถม้ายากลำบากมากมีทางรถไฟทางเดียว เจ้าของรถม้าจึงเลือกลง ที่ลำปางตอนเเรกใช้บริการเฉพาะพ่อค้าเเม่ค้า ต่อมามีคนใช้บริการมากเเละ กลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการสัญจรในลำปาง

<ม่วง>ในปัจจุบันเเม้ชาวลำปาง
จะใช้รถยนต์เเต่ชาวลำปางก็ยังคงรักษารถม้าลำปางไว้จนถึงปัจจุบัน<ม่วง>รถม้าลำปาง