ขี่ชอปเปอร์ที่แม่ทะ

โดย รัตติกาล คำเขื่อน  - 21 ม.ค. 2543ขี่ชอปเปอร์ที่เเม่ทะ       ชาวแม่ทะได้มีอาชีพในการทำหัตถกรรม
พื้นบ้านหลายอย่างนอกเหนือจากการแกะสลักเป็นรูปร่างต่างๆที่มีความสวย งามไม่แพ้กันก็คือ การผลิตของที่ระลึกเป็นรูปชอปเปอร์
<ม่วง> วัสดุ:ไม้เเละเถาวัลย์
<ฟ้า> สถานที่:บ้านหลุก
วิธีทำ: วาดเเบบตัดให้เป็นตัวเเละก็ไปขัดนำไม้
       <ม่วง>เล็กเล็กมาทำเป็นล้อรถ
ใช้เหล็กมาเสียบ เเละนำเถาวัลย์ไปย้อมสีเเละ
นำมาพันเสร็จเเล้วก็นำไปใส่เป็นล้อรถนำไปทาเเลกเกอร์
นำมาประกอบชาวแม่ทะได้มีอาชีพที่เป็นหัตถกรรมที่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีเช่น
รถจักรยาน และ รถชอปเปอร์ ที่เป็นของฝากจากแม่ทะ
ให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ