ข้อมูลเบื่องต้นของโรงเรียนกีฬาลำปาง

โดย ทวีศักดิ์ ปฐพีเลิศสุวรรณ  - 11 พ.ค. 2544


โรงเรียนกีฬาลำปาง
( Lampang Sports School )
อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
การจัดตั้ง
19 ส.ค 2542 ประกาศจัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ
15 พ.ค 2543 เปิดทำการเรียนกาสอนเป็นปีเเรก
สถานที่ตั้ง
โรงเรียนกีฬาลำปาง ตั้งอยู่ภายในศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัดลำปาง โดยใช้อาคารสระว่ายน้ำของศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัดลำปางเป็นที่ทำการของโรงเรียนวัตถุประสงค์ของโรงเรียนกีฬา
1. พัฒนาเยาว์ชนที่มีความถนัดพิเศษทางการกีฬาให้มีความสามารถสูงสุดทางด้านกีฬา
2. เตรียมและผลิตนักกีฬาให้ร่วมการแข็งขันระดับชาติและนานาชาติได้
3. ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนากีฬาและนักเรียนกีฬาแต่ละประเภท
หลักสูตร
หลักสูตรโรงเรียนกีฬาลำปาง ใช้เวลาเรียน 3 ปี นักเรียนที่จบป.6 มาเข้าเรียนเมื่อเรียนจบแล้วจะได้ วุฒิม.3 ส่วนนักเรียนที่จบม.3 มาเข้าเรียนเมื่อเรียนจบแล้วจะได้ วุฒิม.6
ชนิดกีฬาที่เปิดรับในปีการศึกษา 2543
1. เซปักตะกร้อ 18 คน
2. ยิงธนู 8 คน
3. ว่ายน้ำ 10 คน
4. กรีฑา 16 คน
5. เทเบิ้ลเทนนิส 8 คน
รวม 60 คน
ปี พ.ศ 2544
1. เซปักตระกร้อ 12 คน
2. ยิงธนู 4 คน
3. ว่ายน้ำ 9 คน
4. เทเบิ้ลเทนนิส 4 คน
5. ฟุตบอล 15 คน
6. จักรยาน 8 คน
ื รวม 60 คน