กล้วยไม้รองเท้านารี

โดย อลิษา ยาฤทธิ์ปก  - 11 พ.ค. 2544


ดอกกล้วยไม้

      ดอกกล้วยไม้เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่ง ในปัจจุบันมีในประเทศไทยซึ่งทั่วโลกยังมีในวรรณคดีของประเทศไทยของเราอีกด้วย และในปัจจุบันยังหลงเหลือมากมาย ดอกกล้วยไม้มีหลายชนิดซึ่งในวันนี้ก็มีดอกกล้วยไม้ สกุล (Paphiopedilums)
Welcome

กล้วยไม้รองเท้านารี

(Paphiopedilums)
      
ซึ่งในประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน ซึ่งพบดอกกล้วยไม้ชนิดนี้อยู่ในสกุลเดียวและพบอยู่ในประเทศไทยอยู่ใน 17 ชนิด ซึ่งวันนี้เราก็จะมาอธิบายดอกกล้วยไม้ชนิดนี้เพียงชนิดเดียวที่อยู่ในประเทศไทย คือ ดอกกล้วยไม้ชื่อ
(กล้วยไม้รองเท้านารีขาวสตูล

(Paphiopedilum niveum (Rchb.f.) Stein

      รองเท้านารีกระบี่ , รองเท้านารีอ่างทอง (ภาคใต้) , รองเท้านารีดอกขาว (ก.ท.ม.) นี้คือชื่อของภาคต่าง ๆ ที่เรียกดอกกล้วยไม้ชนิดนี้
สกุลย่อ : Brachypetlum
หมู่ : Brachypetlum
ถิ่นกำเนิด : มีการกระจายพันธุ์ในมาเลเซียและไทยซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 200 เมตรขึ้นไป
ลักษณะทั่วไป : มีการเจริญเติบโตแบบพืชอิงอาศัย
ลักษณะของกล้วยไม้รองเท้านารีจะเจริญเติบโตเป็นกลุ่ม มีพุ่มใบขนาด 15-18 ซม.ใบจะเป็นรูปกว้าง 2.5-3.5 ซม. ยาว 15-17 ซม. แผ่นใบหนาเป็นลายตารางสีเขียวเทาใต้ใบมีจุดสีม่วงแดงกระจายหนาแน่น ดอกเป็นดอกเดี่ยวมี 1-3 ดอก ต่อช่อ ก้านดอกตั้งตรงสีม่วงแดง ยาว 15-17 ซม. กลีบหนางุ้มมาข้างหน้ากลีบนอกบนกลีบดอกมีกระเป๋าสีเขียว โคลนกลีบมีจุดประสีม่วงเข้มเล็กน้อย โล่สีขาวรูปทรงคล้ายไตกึ่งกลางเป็นร่องและมีแต้มสีเหลืองเข้ม
ฤดูออกดอก : เม.ย - ส.ค
ลักษณะนิสัย : ปลูกเลี้ยงง่ายและออกดอกชอบความชื้นควรปลูกในที่ร่ม ใต้ต้นไม้
1) วิธีการปลูก จะปลูกลงในภาชนะแบบใดก็ขึ้นอยู่กับความเจริญเตติบโตโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1.1) การปลูกแบบธรรมชาติ ได้แก่ การปลูกให้เกาะติดกันแน่น ๆ การปลูกโดยติดกับกาบไม้ กล้วยไม้ประเภททาบอากาศและรากกกอากาศ เหสมาะกับวิธีนี้สำหรับกล้วยไม้ประเภทรากดิน
1.2) การปลูกในกระถางเผาทรงเตี้ย เจาะรูก้นกระถางเหมาะสำหรับกล้วยไม้รากดินและกกดิน