ทางเกวียนสายเก่า

โดย จักรพงษ์ จันทร์จอม  - 27 เม.ย. 2544


ทางเกวียนสายเก่า


โดย ท๊อปเทนและทีมงาน


      


                      ทางเกวียนสายเก่า ฟังชื่อดูแล้วทุกคนจะระลึกถึงอดีต สิ่งที่บ่งบอกถึงอดีตที่ผ่านมา ในข้อความนี้คือเกวียน ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยาก
                      ทางเกวียนสายเก่าที่จะพูดถึงนี้เป็นโครงการเกี่ยวกับการหวนคืนสู่อดีต นำสิ่งดีๆจากอดีตมาใช้ คือการนำเอาสมุนไพรมาใช้ จุดประสงค์หลักคือ ประหยัดรายจ่ายของครอบครัวและรัฐบาล ลดสารพิษตกค้างในร่างกายของสมาชิกในหมู่บ้าน และสืบทอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน


                       ทางเกวียนสายเก่าที่ผมอยากจะเสนอ คือ นำสมุนไพรที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพราะสมุนไพรที่เก็บจากต้นสดๆ กว่าจะนำมาต้องเสียเวลา เช่น หญ้าสาบเสือหรือหญ้ากังวาย สมุนไพรชนิดนี้ถึงแม้ว่าจะหาได้ทั่วไป แต่ในเวลาเร่งด่วนเช่น มีดบาดเลือดไหล ถ้าจะใช้สมุนไพรชนิดนี้ ก็จะต้องไปเก็บและนำมาตำทำให้เสียเวลามาก แต่ถ้าเรานำหญ้าชนิดนี้มาสกัดเอาตัวยาที่ต้องการมาใส่ขวดไว้ ก็จะทำให้ง่ายต่อการใช้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ผมจึงอยากนำเสนอวิธีที่จะทำให้โครงการทางเกวียนสายเก่า ได้รับความนิยมคือการแปรรูปสมุนไพร มาใช้เป็นยารักษาโรค
                     การแปรรูปสมุนไพรคือการเก็บสมุนไพรดิบมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ง่ายขึ้น สมุนไพรส่วนใหญ่จะมีการแปรรูปดังนี้
                      1. เก็บสมุนไพรที่ต้องการมา
                      2. ล้างให้สะอาดด้วยน้ำเปล่า
                      3. หั่นให้ละเอียดด้วยมีด
                      4. นำไปตากแห้งหรืออบด้วยตู้อบสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 1 สัปดาห์
                      5. อบด้วยอุณหภูมิประมาณ 150 องศา ประมาณ 5-10 นาที
                      6. บดด้วยเครื่องให้ละเอียด
                      7. นำใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็น ถุง แค๊ปซูล หรือซอง


                      การนำเสนอเรื่องนี้ ไม่ใช่ว่าอยากให้ผู้อ่านเข้าร่วมโครงการทางเกวียนสายเก่าเพียงแต่อยากให้ทุกคนที่อ่านหันมาใช้สมุนไพรในการรักษาโรคเท่านั้น ยังไงของที่มาจากธรรมชาติก็ดีกว่าของที่สังเคราะห์มาอยู่แล้ว