รักษ์ป่ารักเรา

โดย ศุภกิจ พินธิสืบ  - 11 พ.ค. 2544


รักษ์ป่ารักเรา

โดย โอ๋ และทีมงาน       เรื่องรักษ์ป่ารักเราเป็นเรื่องของคนที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การกระทำของคนอาจจะทำให้ธรรมชาติสูญหายไปก็ได้ เราจะต้องดูแลรักษาธรรมชาติให้คงอยู่และไม่ให้ ใครมาทำลายป่าให้สูญไป       ถ้าธรรมชาติเป็นบ่อเกิดของต้นน้ำลำธารสูญหายไปคนเราจะต้องอยู่กับธรรมชาติได้ไม่นาน เพราะคนเราทำลาย เพื่อไปทำที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า และสิ่งที่ไม่จำเป็นมากเกินไป และเราจะอยู่ได้อย่างไร ถ้าเป็นเช่นนี้มากขึ้น


       การที่มีธรรมชาติก็เพื่อดูดก๊าซที่ไม่ต้องการเข้าไป และคล้ายก๊าซอ๊อกซิเจนให้คนเราหายใจ ให้อากาศที่บริสุทธิ์ยังช่วยบรรเทาอุทกภัยน้ำจากธรรมชาติยังใช้ดื่มกินอาบได้ ช่วยในการเกษตรและต้นไม้เจริญเติบโตบางชนิด เรายังได้กินผลของมันธรรมชาติเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์สามารถตอบแทนธรรมชาติได้โดยการไม่ทำลายธรรมชาติ มีความกลมกลืนกัน พึ่งพาอาศัยกันตลอดเวลา ถ้าเราไม่มีธรรมชาติแล้วเราจะอยู่บนโลกใบนี้ก็จะไม่ได้เพราะเราไม่มีก็าซที่เราต้องการหายใจ และไม่มีอากาศที่ร่มรื่น น่าอยู่ จากต้นไม้และไม่มีอาหารจากพืช และสัตว์ แล้วจะไม่มีน้ำที่จะใช้ดื่มกิน อาบ และเพื่อปรุงอาหาร
       อย่างที่ออกข่าวมา ทุกๆ ปีจะมีเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก และมีคนสูญหายและตายกันมากกับน้ำท่วมและทำให้ไร่นาเสียหายไม่มีที่อยู่และที่จะกินเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเพราะการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์จึงทำให้เหตุการณ์เป็นเช่นนี้ทุกๆปีทำให้คนเร่รอนตามถนนหนทางเรี่ยลาดขอทานเป็นคนบ้าบ้างและอื่นถมไปและอาจไม่มีธรรมชาติ ให้เราดูอีกต่อไปก็เป็นได้การที่ธรรมชาติสูเสียไปไปเกือบหมด ทุกปีทำให้คนล้มตายไปจำนวนมากไม่ใช่ว่ามีแต่น้ำท่วมยังทำให้เกิดโรคต่างๆ และผลกระทบต่างเช่น
1.โรคน้ำกัดเท้า
2. ไร่นาเสียหาย เน่าตาย
3. คนล้มตาย เพราะโดนน้ำพัดพาสูญหายไป
4.ดินแห้งไม่สมบูญณ์
5.ไร่นาไม่เจริญเติบโต
6. ผู้คนล้มตาย เพราะไม่มีอาหารที่จะรับประทาน
การที่เป็นเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า คนเรามีนิสัยที่ไม่ดี ชอบทำลายธรรมชาติ ทำลายแล้วยังไม่ปลูกทดแทน เป็นเช่นนี้เราควรทำนุบำรุงรักษาป่าไม้ธรรมชาติให้มากขึ้น มิฉะนั้นเราจะไม่มีธรรมชาติ ให้เราอยู่ชม และเราจะอยู่ไม่ได้และไม่มีก๊าซที่เราจะต้องหายใจ