เด็กยุคใหม่กับวัย Inter

โดย ศรัญญา มูลเมือง  - 11 พ.ค. 2544


เด็กยุคใหม่กับวัย ( Inter )      

ในโลกปัจจุบันนี้มีข้อมูลมากมายให้เราค้นหา เราจึงควรเลือกค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตัวเรา พ่อแม่ของเด็กควรจะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของเด็กด้วย โดยชี้ให้เห็นถึงส่วนดีส่วนเสียของการเล่น Internet แต่ไม่ใช่การห้ามปรามลูกไม่ให้รู้จักกับสิ่งเหล่านี้ เพราะอาจทำให้ลูกแอบไปเล่นในสิ่งที่เป็นโทษได้


      

เด็กยุคใหม่กับวัย Internet

เด็กในสมัยนี้ส่วนมากจะรู้จัก Internet กันตั้งแต่ยังเล็ก ๆ โดยเล่นเกมหรืออ่าน Web ต่าง ๆ พอโตขึ้นก็เริ่มเขียน Homepage เล่น Chat หรือเข้า Website ลามกต่างๆ บางทีอาจนัดเเนะกับเพื่อนไปกันเป็นกลุ่มทำให้เกิดอันตรายได้ แต่ถ้าเราใช้ Internet ในการค้นหาข้อมูลประกอบการทำรายงาน ดูการประกาศผลสอบ หรืออ่านสารคดีต่างๆ ก็จะเกิดประโยชน์กับเราได้ Internet เป็นข้อมูลสาธารณะที่ใครจะดูก็ได้ แสดงความคิดเห็นได้ การป้องกันอันตรายจาก Internet คือการสอนให้เด็กใช้วิจารณญานในการเล่น Internrt ตลอดจนไปบ้าสิ่งไม่ดีมาใช้ในชีวิตประจำวัน บางอย่างที่ไม่เข้าใจหรือไม่แน่นใจ อาจจะถามจากผู้รู้ได้ เช่น อาจารย์ พ่อแม่ เป็นต้น ประโยชน์ของ Internet มีมากมาย ข้อมูลก็มีบริการมากมาย แต่ในบางเรื่องอาจจะไม่เป็นความจริง แต่ต้องอาศัยเอกสารประกอบการนำเสนอ หรือบางเรื่องที่ต้องทดลอง ก็ควรปรึกษาผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ อาจจะได้ผลสรุปที่ชัดเจนInternrt

มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน แต่ต้องรู้จักใช้ให้ถูกต้องใช้ในทางที่สร้างสรรค์ และผลที่ได้ต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นและตัวเราเอง