ธรรมชาติที่สวยงาม

โดย ปิยาภัทร อินผูก  - 14 พ.ค. 2544


ธรรมชาติที่สวยงาม
ธรรมชาติที่สวยงามในที่นี้ไม่ได้ หมายถึงเพียงอย่างเดียวนั้น
หมายถึงธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์
มีต้นไม้ที่เขียวขจี ไม่มีต้นไม้ที่ถูกทำลาย ด้วยฝีมือมนุษย์
เราจะมีธรรมชาติที่สวยงามได้ ต้องช่วยกันปลูกป่าทดแทน

เราจึงได้เห็นธรรมชาติที่เราได้สร้างชีวิตให้มันขึ้นมาใหม่ เราควรภูมิใจในการกระทำในทางที่ถูก เพราะเราทุกคนก็รักธรรมชาติเหมือนกัน
และธรรมชาติยังมีอีกหลายรูปแบบ
เช่นธรรมชาติที่หาดูได้ค่อนข้างยากทีเดียว เช่น พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตกที่มีสีสวยงามคือ สีแดงแสดคงจะเป็นธรรมชาติที่หลายคนคงชอบหรือบ้างก็ชอบเกี่ยวกับ

ท้องฟ้าและท้องทะเลที่มีสัตว์น้ำปะการัง
ดอกไม้ทะเลที่อยู่ใต้ทะเลที่มีความสวยงามหรือว่าท้องฟ้ากับทะเลยามเย็น เพราะจะเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกทะเลจึงทำให้แสงนั้นมีสีสันเต็มท้องทะเล

เราจึงมีความรู้สึกว่าธรรมชาตินั้นยังมีสิ่งที่สวยงามที่เรามองเห็นมันได้ ธรรมชาตินั้นทำให้เรารู้สึกดีกับมันและเป็นเพื่อนที่ดีกับเราตลอดไป