มัธยมศึกษาตอนต้นกับการหนีเรียน

โดย ภูวิทย์ จันตาธรรม  - 08 ต.ค. 2544


            ในปัจจุบันประเทศของเรากำลังต้องการการพัฒนาให้มีศักยภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ ซึ่งในการจะพัฒนาให้ทัดเทียมกับต่างประเทศได้นั้นเราก็ต้องมีการสร้างเด็กหรือเยาวชนที่มีคุณภาพเสียก่อน แต่ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเรามีปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเนื่องมาจากสื่อต่าง ๆ ที่ทำให้เด็กเยาวชนส่วนมากหันมาสนใจสื่อเหล่านั้นมากกว่าการเรียนโดยเฉพาะเด็กในวัยมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาชาติต่อไป ซึ่งจะสังเกตุเห็นได้จากสถานบันเทิงต่าง ๆ ศูนย์การค้าต่าง ๆ ร้านเกมส์, อินเตอร์เน็ต ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเด็กจะสนใจสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างมาก ทำให้การเรียนไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจของบรรดาผู้ปกครองมากนัก ซึ่งจากการวิจัยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจะพบว่ากิจกรรมยามว่างที่คนส่วนใหญ่ทำนั้นการอ่านหนังสือจะไม่ติด 1 ใน 3 ด้วยซ้ำไป จะเห็นได้ว่าคนไทยเราอ่านหนังสือน้อยมากแล้วใช้เวลาว่างทำอย่างอื่นมากกว่าซึ่งต่างประเทศเค้าจะอ่านหนังสือมากกว่าเรา ดังนั้นเราจะทำอย่างไรให้เด็กของเรามีการพัฒนาตนเองมากกว่าการที่จะเอาเวลาว่างนั้นไปทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ช่วยในการพัฒนาตนเอง ตอนนี้เราก็จะมาศึกษาถึงสาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้เด็กเราสนใจเรื่องน่ารู้เมื่อหนูหนีเรียน      ทำไมต้องหนีเรียน      หนีเรียน...ปัญหาหรือปรากฎการณ์      ข้อคิดเห็นจากอาจารย์      ปัญหาที่ได้จากรายงานวิจัย