.
   เด็กบ๊องส์
   Goal club
   Hay boy
   เด็กผี K to A
 
 

 Login

Inter

เป็นวารสารที่เป็นสื่อให้เห็นถึง ความเป็นผู้นำ การเสนอความคิดของเด็ก ๆ ชาวค่ายกลุ่มชุมชนบ้านฟ่อน ที่มานำเสนอ

กลุ่มต่างๆ ในวารสาร

เด็กบ๊องส์
-
Goal club
-
Hay boy
-
เด็กผี K to A
-