S u m p u n S a r n O n l i n e S u m p u n S a r n O n l i n e S u m p u n S a r n O n l i n e


เลือกวารสารที่ท่านต้องการ

THINK Magazine
 วารสารรวบรวมความคิดของแต่ละคน เนื้อหาในวารสารประกอบด้วยกลุ่มหัตถกรรม กลุ่มสิ่งแวดล้อม กลุ่มการศึกษาและวัฒนธรรม และกลุ่มการท่องเที่ยว
ชีวิตกับธรรมชาติ
 วารสารที่ประมวลไปด้วย คุณค่าอันสวยงาม และสร้างสรรค์ของธรรมชาติ ที่ทุกชีวิตสามารถสัมผัสได้
เขลางค์สัมพันธ์
 เป็นวารสารของชาวลำปาง ที่จัดทำขึ้น โดยกลุ่มลำปางเซอร์กิต ซึ่งมี 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหลุก โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน โรงเรียนทองทิพย์วิทยา โรงเรียนวัดนาแก้ว วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง
Inter
 เป็นวารสารที่เป็นสื่อให้เห็นถึง ความเป็นผู้นำ การเสนอความคิดของเด็ก ๆ ชาวค่ายกลุ่มชุมชนบ้านฟ่อน ที่มานำเสนอ
การโปรงบานขาสั้น...?
 ช่วงเวลาในการใช้ชีวิตของเด็กวัย teen ส่วนใหญ่ คงหนีไม่พ้นขอบรั้วโรงเรียนมัธยม ที่มีเครื่องแบบ ที่ทุกคนรู้จักกันดี นั่นคือ " กระโปรงบานขาสั้น " แล้วเด็กมัธยมเขาต้องเรียน...? และอยากรู้....? ถ้าคุณอยากรู้ก็คลิ๊กเข้ามาดูวารสารที่ได้นำเสนอสารสาระ ความรู้ต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อวัยมัธยมได้เลย
Travel Online
 การที่เราอยู่ในจุดๆหนึ่ง เรียนรู้และศึกษาสิ่งรอบตัวนั้นมีประโยชน์ต่อตัวเอง และการเรียรรู้สิ่งไกลตัวจากหนังสือ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ทำให้ตัวเรามีความคิดที่กว้างไกล มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอีกด้วย ทันต่อเหตุการณ์ เมื่อครั้งใดที่เปิดหนังสือ travel online หรือ Internet เหมือนเราได้ท่องเที่ยวไปทุกแห่งที่เราอยากไปรู้ทุกอย่างที่เราอยากรู้อยากเห็น เหมือนสัมผัสสิ่นั้นด้วยตนเอง โดย นงพงา แก้วมาเรือน
เรือจ้างกับทางเดิน
 ครูเปรียบเสมือนเรือจ้างที่คอยนำพาลูกศิษย์ไปสู่ฝั่งแห่งความสำเร็จตามเส้นทางที่ควรจะเดิน ปัญหาต่าง ซึ่งเปรียบเหมือนกระแสน้ำ จะโหมกระหน่ำเพียงไหน เรือจ้างอย่างครู ก็ต้องนำลูกศิษย์ ไปสู่ทางเดินที่ดี ที่รออยู่อีกฝั่งให้ได้ แม้อาจจะต้องใช้เวลาก็ตาม
C&I Magazine On Web
  C&I ย่อมากจากคำว่า “Curriculum and Instruction” ก็คือ หลักสูตรและการสอน เราชาว C&I กำลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เราจะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ที่หลากหลายที่ร่วมกันเก็บเกี่ยวทั้งจากนอกและในรั้วสถานศึกษาเพื่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยั่งยืน ร่วมกันติดตามได้จาก 4 คอลัมน์หลัก ทางด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการศึกษาน่ารู้ รวมทั้งเรื่องนานาสาระ กระตุกเส้นเครียด เพื่อการผ่อนคลาย จากหลายมุมมอง
เวียงละกอน
 เวียงละกอน นามเรียกขานของจังหวัดลำปาง มีสิ่งที่น่าส่นใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยว และเกร็ดความรู้ ชวนให้ติดตามมากยิ่งขึ้น
เล่าสู่กันฟัง C&I รุ่น 3
 เรื่องราว เหตุการณ์ ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกัน ที่นำมาถ่ายทอดให้แก่กันและกัน ( ผู้อ่าน ) โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน รุ่น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โปรแกรมโดย อานันท์   สีห์พิทักษ์เกียรติ   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Program by Arnan Sripitakiat Department of Computer Engineering Chiang Mai University