.
   เด็กบ๊องส์
   Goal club
   Hay boy
   เด็กผี K to A
 
 

 

เด็กบ๊องส์

$group_description;

บทความต่างๆ

ข้อมูลเบื่องต้นของโรงเรียนกีฬาลำปาง
การจัดตั้ง สถานที่ตั้ง วัตถุประสงค์ หลักสูตรและชนิดกีฬาที่เปิดสอน
 

ทวีศักดิ์ ปฐพีเลิศสุวรรณ - 11 พ.ค. 2544

บุคลากร พื้นที่บริการและงบประมาณ
บุคลากร 19 คน พื้นที่บริการ 4 ภาค งบประมาณ 9,265,000 บาท
 

ทวีศักดิ์ ปฐพีเลิศสุวรรณ - 11 พ.ค. 2544

การฝึกสุนัข
ตำรวจภูธรภาคที่ 6 ได้นำสุนัขมาฝึกที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนของจังหวัดลำปาง
 

ทวีศักดิ์ ปฐพีเลิศสุวรรณ - 11 พ.ค. 2544

กล้วยไม้รองเท้านารี
ดอกกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่ง ในปัจจุบันมีในประเทศไทยและทั่วโลก ยังมีในวรรณคดีไทยของเราอีกด้วย มีหลายชนิด
 

อลิษา ยาฤทธิ์ปก - 11 พ.ค. 2544