.
   การศึกษาและวัฒนธรรมลำปาง
   ท่องเที่ยว
   หัตถกรรมลำปาง
   สิ่งแวดล้อม
   ผู้เขียน
 
 

 Login

THINK Magazine

วารสารรวบรวมความคิดของแต่ละคน เนื้อหาในวารสารประกอบด้วยกลุ่มหัตถกรรม กลุ่มสิ่งแวดล้อม กลุ่มการศึกษาและวัฒนธรรม และกลุ่มการท่องเที่ยว

กลุ่มต่างๆ ในวารสาร

การศึกษาและวัฒนธรรมลำปาง
จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดหนึ่งในจำนวน 76 จังหวัดของประเทศไทยซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างมาก เพราะจากการศึกษา ความเป็นมาพบว่า เป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมการศึกษา การสังคม และภาษาที่ควรแก่การศึกษา หาความรู้
ท่องเที่ยว
เมืองไทยของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายที่ ซึ่งกำลังรอให้คุณไปสัมผัสด้วยตนเอง การท่องเที่ยวไม่ได้เฉพาะความเพลิดเพลิน แต่เรายังได้ทราบถึงวัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งความเชื่อที่แตกต่างกันไปอีกด้วย
หัตถกรรมลำปาง
ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยมือของจังหวัดลำปางที่มีชื่อเสียง มีหลายอย่างแต่ที่ขึ้นชื่อได้แก่ กระดาษสา การทำเซรามิก การทำผ้าพื้นเมือง และการแกะสลักไม้ ซึ่งควรเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้รู้จักและเป็นการแสดงถึงภูมิปัญญาของชาวลำปาง
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา มีทั้งสิ่งแวดล้อมที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติได้ลดลงอย่างรวดเร็ว และได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างรุนแรง คำถามที่เกิดขึ้นคือ "เราควรทำอย่างไร เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น"
ผู้เขียน
รายนาม ประวัติผู้เขียน