.
   การศึกษาและวัฒนธรรมลำปาง
   ท่องเที่ยว
   หัตถกรรมลำปาง
   สิ่งแวดล้อม
   ผู้เขียน
 
 

 

ท่องเที่ยว

เมืองไทยของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายที่ ซึ่งกำลังรอให้คุณไปสัมผัสด้วยตนเอง การท่องเที่ยวไม่ได้เฉพาะความเพลิดเพลิน แต่เรายังได้ทราบถึงวัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งความเชื่อที่แตกต่างกันไปอีกด้วย

บทความต่างๆ

ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านศิลปะ การเกษตร ปลูกป่า และพัฒนาชุมชน ของอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เป็นโครงการในพระบรมราชินูปถัมภ์
 

รุ่งรัตน์ นภาคณาพร - 13 ส.ค. 2542

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
ประวัติความเป็นมา บทบาทหน้าที่ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ชมการแสดงของลูกช้างที่แสนน่ารัก พร้อมสาธิตการลากซุง และนั่งช้างชมบรรยากาศรอบศูนย์ฯ
 

จันทรา เชื้อแสน - 13 ส.ค. 2542

ชมศิลปะวัดพม่า
วัดศรีชุม, วัดศรีรองเมือง ศิลปกรรมแบบพม่า
 

จักรกฤษณ์ สัณฑมาศ - 13 ส.ค. 2542

แจ้ซ้อน....อุทยานแห่งน้ำตก น้ำพุร้อน
แจ้ซ้อน อุทยานที่มีน้ำตก น้ำพุร้อน ที่ขึ้นชื่อด้วยความสวยงาม ที่สุดในจังหวัดลำปาง
 

สุรวุฒิ ชมภูผล - 13 ส.ค. 2542

เก็บตกริมทาง
ในระหว่างการเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมาย ต้องมีการแวะนั่งพักดื่มนำให้หายเหนื่อย และในระหว่างนี้เองทำให้ผมได้หยุดสังเกตสิ่งรอบข้าง ที่คนส่วนมากมองข้ามแต่มันน่าสนใจสำหรับผม ดังนั้นผมจึงนำมาเล่าให้ท่านฟัง
 

พงษ์พิพัฒน์ สายทอง - 13 ส.ค. 2542