.
   การศึกษาและวัฒนธรรมลำปาง
   ท่องเที่ยว
   หัตถกรรมลำปาง
   สิ่งแวดล้อม
   ผู้เขียน
 
 

 

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา มีทั้งสิ่งแวดล้อมที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติได้ลดลงอย่างรวดเร็ว และได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างรุนแรง คำถามที่เกิดขึ้นคือ "เราควรทำอย่างไร เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น"

บทความต่างๆ

ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
การปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนให้มีความตระหนักในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อเขาเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ พวกเขาจะได้ช่วยกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป
 

- - 13 ส.ค. 2542

เกิดจากดิน
เซรามิก ผลิตภัณฑ์ อันทรงคุณภาพของนครลำปาง
 

เกียรติศักดิ์ ศรีวิไล - 13 ส.ค. 2542

ดูนก..อย่าคิดว่าไม่สำคัญ
นก เป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติและเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อ มนุษย์อย่างมหาศาล เช่น ช่วยลดจำนวนหนู ช่วยผสมพันธุ์ดอกไม้ ช่วย กระจายพันธุ์พืช เป็นต้น
 

พิภพ สุวรรณวิมล - 13 ส.ค. 2542

ช้าง..สิ่งแวดล้อมหนึ่งที่กำลังสูญหาย
ป่าไม้กับช้างเป็นของคู่กัน ถ้าไม่มีป่าไม้...ก็ไม่มีช้าง
 

ธนวัฒน์ คงเมือง - 13 ส.ค. 2542