.
   ประวัติศาสตร์
   วัฒนธรรม
   การท่องเที่ยว
   สัพเพเหระ
 
 

 Login

เวียงละกอน

เวียงละกอน นามเรียกขานของจังหวัดลำปาง มีสิ่งที่น่าส่นใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยว และเกร็ดความรู้ ชวนให้ติดตามมากยิ่งขึ้น

กลุ่มต่างๆ ในวารสาร

ประวัติศาสตร์
เมื่อเอ่ยถึงเมืองลำปาง ก็คงจะคุ้นกับคำว่า เมืองเขลางค์ เวียงละกอน เมืองรถม้า นึกถึงถ้วยตราไก่ ลำปางเป็นเมืองเก่าแก่ เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ บุคคลที่สำคัญ ที่น่าศึกษา ค้นคว้าอีกมากมาย
วัฒนธรรม
เป็นสิ่งที่นำความเจริญงอกงามให้หมู่คณะ เช่นวัฒนธรรม การพูด ประเพณีต่าง ๆ ตลอดจนภูมิปัญญาชาวบ้านที่หลากหลายในความรู้ เพื่อนำเผยแพร่สู่ชุมชนที่มีความสนใจในวัฒนธรรมเมืองเวียงละกอน...
การท่องเที่ยว
จังหวัดลำปาง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ที่มีทั้งความเป็นธรรมชาติ สถานที่สำคัญหากท่านต้องการของฝาก ของกำนัล เรามีทั้งสินค้า OTOP ที่เป็นเอกลักษณ์ ของแต่ละหมู่บ้าน งานแกะสลักที่สวยงาม สินค้าเซรามิกที่มีคุณภาพ ซึ่งจำหน่ายทั้งในและนอกประเทศ... อาหารพื้นบ้านที่รสชาติอร่อย ทั้งหมดนั้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปางอย่างแท้จริง
สัพเพเหระ
เรื่องราว หรือข้อมูลทั่วไปที่น่าสนใจเป็นทั้งเรื่องที่ให้ความรู้และผ่อนคลายความเครียด