.
   ประวัติศาสตร์
   วัฒนธรรม
   การท่องเที่ยว
   สัพเพเหระ
 
 

 

ประวัติศาสตร์

เมื่อเอ่ยถึงเมืองลำปาง ก็คงจะคุ้นกับคำว่า เมืองเขลางค์ เวียงละกอน เมืองรถม้า นึกถึงถ้วยตราไก่ ลำปางเป็นเมืองเก่าแก่ เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ บุคคลที่สำคัญ ที่น่าศึกษา ค้นคว้าอีกมากมาย

บทความต่างๆ

ประวัติเมืองลำปาง
ประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจของเมืองลำปางที่มีอยู่มากมายชวนให้ติดตามจนถึงปัจจุบัน กล่าวถึงตำนาน นิทาน และเรื่องเล่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเมืองลำปาง งานเทศกาลต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น งานลอยกระทง งานสงกรานต์ งานตามก๋วยสลาก ฯลฯ อีกมากมาย ที่ท่านอาจยังไม่รู้
 

วุฒิการ เมธานันท์ - 12 พ.ย. 2548

สัญลักษณ์เมืองลำปาง
ดวงตราประจำจังหวัดลำปาง เป็นเรื่องราวของไก่อยู่ในมณฑป ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เมืองลำปาง
 

สมศรี คำภีระแปง - 12 พ.ย. 2548

บุคคลสำคัญ
เมืองลำปาง เมืองโบราณแห่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ มีบุคคลสำคัญในอดีตถึงปัจจุบัน ที่น่านับถือ และทำคุณประโยชน์นานับประการให้กับเมืองลำปางมากมาย
 

ปียนัยน์ ภู่เจริญ - 12 พ.ย. 2548

ต้นขะจาว
"ต้นขะจาว" ต้นไม้ประจำจังหวัดลำปาง ที่มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจ ที่เล่าสืบต่อกันมา ทำไมจึงเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดลำปาง
 

อรีวรรณ สุภานนท์ - 12 พ.ย. 2548